เมนูหลัก
สมาชิก

สินค้ามาใหม่

แมกนีเซียมคีเลท

แมกนีเซียมคีเลท

อาหารรอง "แมกนีเซียมชนิดเข้มข้นพิเศษ “แมกซ์” สูตรเร่งใบเขียว เพิ่มการสังเคราะห์แสง คุณสมบัติ : เป็นธาตุอาหารรองในรูปคีเลท ใช้ฉีดพ่นได้ทุกช่วงของพืช ช่วยเพิ่มการสังเคราะห์แสงของใบพืช เร่งใบเขียว บำรุงต้น

  250.00  บาท

กลุ่มบริษัทภควัต
ลดต้นทุนกว่า 50% เพิ่มคุณภาพ และปริมาณผลผลิต
ลดต้นทุนกว่า 50% เพิ่มคุณภาพ และปริมาณผลผลิต
ลดต้นทุนกว่า 50% เพิ่มคุณภาพ และปริมาณผลผลิต

ข้อควรระวังกับสารป้องกันกำจัดโรคพืช(ยารักษาโรคเชื้อรา)ตอนที่ 2

บท ความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำ ชื่อสารเคมี(ชื่อสามัญ) ชนิดต่างๆ  มาเผยแพร่ให้เกษตรกร,ผู้สนใจ,ฯลฯ ได้รู้ถึงประโยชน์, อันตราย, และความเป็นพิษเพื่อจะได้เลือกใช้สารเคมีอย่างระมัดระวัง(ในกรณีที่จำเป็น) มิได้ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรหรือผู้อ่านใช้สารเคมีเพิ่มขึ้น เพียงแต่หากจำเป็นต้องใช้สารเคมี  ก็ควรใช้อย่างรู้คุณและโทษของมันอย่างถูกต้อง และได้ประโยชน์ คุ้มค่ากับเงินลงทุนที่เสียไปทุกบาททุกสตางค์ และไม่ทำให้ผู้บริโภครวมถึงตัวเกษตรกรและผู้ใช้เองต้องตกเป็นเหยื่อของพิษ ภัยจากการใช้สารเคมีโดยมิได้รู้แจ้ง ซึ่ง ทางผู้โพสหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรและบุคคลทั่วไปไม่มากก็น้อย  สำหรับท่านที่มีเพื่อน,มิตร,ญาติสนิท,ฯลฯ ที่ทำเกษตร หรือเกี่ยวข้องทางด้านนี้อยู่ ก็รบกวนช่วยนำไปเผยแพร่นะครับ ผมเองได้ข้อมูลมาตั้งแต่สมัยที่ยังทำการเกษตรอยู่ จาก หนังสือ "สารกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย"  เป็นหนังสือที่หาค่อนข้างยาก ปัจจุบันไม่ทราบว่ามีตีพิมพ์อีกหรือไม่ แต่ข้อมูลก็ยังสามารถใช้ได้ดีอยู่ จึงอยากนำมาเผยแพร่ให้คนรักต้นไม้,เกษตรกร,หรือคนที่เกี่ยวข้องได้ทราบกัน

ฝ่ายข้อมูลเกษตรฯ

บริษัท ภควัตเพื่อนเกษตร จำกัด

 

โดดีมอร์ฟ  อะซีเตท

(dodemorph  acetate)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อราประเภทดูดซึม  โดยการฉีดพ่นทางใบ

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลัน  3,700  มก./กก.  อาจทำให้ผิวหนังและดวงตาเกิดอาการระคายเคือง

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคราแป้ง  โรคราสนิม  และโรคจุดดำ  (Black  spot)

พืชที่ใช้                                   กุหลาบ  และไม้ดอก  ไม้ประดับทั่วไป

สูตรผสม                                 40%  อีซี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  ฉีดพ่นที่ใบพืชเมื่อพบเห็นโรคบนใบ  ใช้ซ้ำได้ทุก  10-14  วัน

ข้อควรรู้                                  - ไม่เป็นพิษต่อผึ้ง

                                                - อาจใช้ผสมกับสารกำจัดศัตรูพืชอื่น ๆ ได้

                                                - ออกฤทธิ์ทั้งในทางป้องกันและกำจัดโรคพืช

 

โดดีน

(dodine)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  Gaunidine  หรือ  aliphatic  nitrogen  ออกฤทธิ์ให้ผลในทางป้องกันและกำจัดโรคพืชให้หมดสิ้นไป  (Eradicant)

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  1,000  มก./กก.  ทางผิวหนัง  (กระต่าย)  มากกว่า  1,500  มก./กก.  ทำให้ผิวหนัง  ดวงตาและระบบหายใจระคายเคือง

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคสแคป  (Scab)  โรคใบจุด  โรคเน่าสีน้ำตาล  โรคผลเน่า  โรคใบม้วน  และโรคใบไหม้เกรียม  (Leaf  scorch)

พืชที่ใช้                                   แอปเปิล  เชอร์รี่  สตรอเบอร์รี่  หอม  ผักต่าง ๆ  ไม้ดอก  ไม้ประดับและไม้ผลทั่วไป

สูตรผสม                                 65%  ดับบลิวพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  ผสมกับน้ำฉีดพ่นที่ใบให้ทั่วต้นพืช  ก่อนที่อาการของโรคจะปรากฏให้เห็น  ใช้ซ้ำได้ทุก  5-10  วัน

การแก้พิษ                               ในกรณีที่เกิดพิษขึ้นมา  ให้รักษาคนไข้ตามอาการที่ปรากฏ  ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ

ข้อควรรู้                                  - ผสมกับ  chlorobenzilate  ปูนขาว  (Lime)  น้ำมัน  (Oils)  และสารกำจัดศัตรูพืชที่อยู่ในรูปน้ำมันผสมน้ำ  (อีซี)  ไม่ได้

                                                - ไม่เป็นพิษต่อผึ้ง

                                                - ออกฤทธิ์ในทางดูดซึมเฉพาะที่

 

อีดิเฟนฟอส

(edifenphos)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  organophosphorous  ที่ให้ผลในทางป้องกันรักษาและกำจัดโรคพืชให้หมดไป

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  150  มก./กก.  ทางผิวหนัง  (หนู)  700-800  มก./กก.

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคที่เกิดจากเชื้อรา  เช่น  โรคกาบใบแห้ง  (Blast)  โรคใบไหม้  (Leaf  blight)  โรคเมล็ดด่างและโรคต้นเน่า

พืชที่ใช้                                   ข้าว

สูตรผสม                                 30% , 50%  อีซี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตรา  12-20  ซีซี  ผสมกับน้ำ  20  ลิตร  ฉีดพ่นที่ใบให้ทั่วต้นพืช  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากฉลากก่อนใช้

อาการเกิดพิษ                          ถ้าถูกผิวหนังและสูดดมเข้าไปมาก ๆ  หรือกลืนกินเข้าไปทางปาก  อาการของพิษจะปรากฏดังนี้  มึนงง  ปวดศีรษะ  อ่อนเพลีย  กระวนกระวาย  เปลือกตาและปลายลิ้นสั่น  ม่านตาหรี่  คลื่นไส้  อาเจียน  น้ำลาย  น้ำตาและเหงื่อออกมากผิดปกติ  ปวดท้อง  ชีพจรเต้นช้า  กล้ามเนื้อเกร็ง  ถ้าพิษรุนแรงจะมีอาการหายใจลำบาก  ปอดบวม  ขาดออกซิเจน  ตัวเขียวคล้ำ  ชักและตายเนื่องจากหัวใจไม่ทำงาน

การแก้พิษ                               ถ้าถูกผิวหนังต้องรีบล้างด้วยน้ำกับสบู่มาก ๆ  ถ้าเข้าตาต้องล้างตาด้วยน้ำสะอาดนาน ๆ  ถ้าเข้าปากให้รีบนำส่งแพทย์ทันที  สำหรับแพทย์  ยาแก้พิษคือ  อะโทรปินซัลเฟท  หรือ  จะใช้ยา  PAM  และ  Toxogonin  รักษาร่วมด้วยก็ได้  ห้ามใช้  Morphine , theophylline , Aminophylline , barbiturates , Phenothiazines  &  Respiratory  depressants

ข้อควรรู้ &