เมนูหลัก
สมาชิก

สินค้ามาใหม่

แมกนีเซียมคีเลท

แมกนีเซียมคีเลท

อาหารรอง "แมกนีเซียมชนิดเข้มข้นพิเศษ “แมกซ์” สูตรเร่งใบเขียว เพิ่มการสังเคราะห์แสง คุณสมบัติ : เป็นธาตุอาหารรองในรูปคีเลท ใช้ฉีดพ่นได้ทุกช่วงของพืช ช่วยเพิ่มการสังเคราะห์แสงของใบพืช เร่งใบเขียว บำรุงต้น

  250.00  บาท

กลุ่มบริษัทภควัต
ลดต้นทุนกว่า 50% เพิ่มคุณภาพ และปริมาณผลผลิต
ลดต้นทุนกว่า 50% เพิ่มคุณภาพ และปริมาณผลผลิต
ลดต้นทุนกว่า 50% เพิ่มคุณภาพ และปริมาณผลผลิต

ข้อควรระวังกับสารป้องกันกำจัดโรคพืช(ยารักษาโรคเชื้อรา)ตอนที่ 3

บท ความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำ ชื่อสารเคมี(ชื่อสามัญ) ชนิดต่างๆ  มาเผยแพร่ให้เกษตรกร,ผู้สนใจ,ฯลฯ ได้รู้ถึงประโยชน์, อันตราย, และความเป็นพิษเพื่อจะได้เลือกใช้สารเคมีอย่างระมัดระวัง(ในกรณีที่จำเป็น) มิได้ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรหรือผู้อ่านใช้สารเคมีเพิ่มขึ้น เพียงแต่หากจำเป็นต้องใช้สารเคมี  ก็ควรใช้อย่างรู้คุณและโทษของมันอย่างถูกต้อง และได้ประโยชน์ คุ้มค่ากับเงินลงทุนที่เสียไปทุกบาททุกสตางค์ และไม่ทำให้ผู้บริโภครวมถึงตัวเกษตรกรและผู้ใช้เองต้องตกเป็นเหยื่อของพิษ ภัยจากการใช้สารเคมีโดยมิได้รู้แจ้ง ซึ่ง ทางผู้โพสหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรและบุคคลทั่วไปไม่มากก็น้อย  สำหรับท่านที่มีเพื่อน,มิตร,ญาติสนิท,ฯลฯ ที่ทำเกษตร หรือเกี่ยวข้องทางด้านนี้อยู่ ก็รบกวนช่วยนำไปเผยแพร่นะครับ ผมเองได้ข้อมูลมาตั้งแต่สมัยที่ยังทำการเกษตรอยู่ จาก หนังสือ "สารกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย"  เป็นหนังสือที่หาค่อนข้างยาก ปัจจุบันไม่ทราบว่ามีตีพิมพ์อีกหรือไม่ แต่ข้อมูลก็ยังสามารถใช้ได้ดีอยู่ จึงอยากนำมาเผยแพร่ให้คนรักต้นไม้,เกษตรกร,หรือคนที่เกี่ยวข้องได้ทราบกัน

ฝ่ายข้อมูลเกษตรฯ

บริษัท ภควัตเพื่อนเกษตร จำกัด

 

เพ็นไซคูรอน

(pencycuron)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  phenylurea  ประเภทไม่ดูดซึม  ออกฤทธิ์เมื่อสัมผัสถูก  และ  ให้ผลในทางป้องกันมิให้เกิดโรคพืช

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  5,000  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  2,000  มก./กก.

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคที่เกิดจากเชื้อ  Rhizoctonia  spp.  และ  Pellicularia  spp.  โรคเน่าคอดิน  โรคกาบใบไหม้และอื่น ๆ

พืชที่ใช้                                   มันฝรั่ง  ข้าว  ไม้ดอก  ไม้ประดับและพืชอื่น ๆ

สูตรผสม                                 25%  ดับบลิวพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก

การแก้พิษ                               ยาแก้พิษโดยเฉพาะยังไม่เป็นที่ทราบกัน  รักษาตามอาการที่ปรากฏ

ข้อควรรู้                                  - ถ้าใช้ตามคำแนะนำจะไม่เป็นพิษต่อต้นพืช

                                                - เป็นพิษต่อปลา

                                                - ไม่กำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อ  Pythium  spp.  และ  Fusarium  spp.

                                                - ผสมกับสารกำจัดเชื้อราอย่างอื่นได้เพื่อให้สามารถกำจัดโรคพืชได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 

ฟีนาซิน อ๊อกไซด์

(phenazin  oxide)

การออกฤทธิ์                          กำจัดเชื้อรา

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  3,310  มก./กก.

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคใบไหม้ของข้าวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย  (bacteria)

พืชที่ใช้                                   ข้าว

สูตรผสม                                 10%  ดับบลิวพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้ตามคำแนะนำบนฉลาก

การแก้พิษ                               ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  ในกรณีที่กินเข้าไป  ต้องทำให้อาเจียน  แล้วรักษาตามอาการ  ในกรณีที่เกิดพิษเนื่องจากการสัมผัสที่ผิวหนังและดวงตา  ให้ล้างด้วยน้ำมาก ๆ  นานอย่างน้อย  15  นาที

 

ฟอสโฟรัส  แอซิค

(phosphorous  acid)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชประเภทดูดซึม  (systemic)  และสามารถเคลื่อนย้ายภายในต้นพืชได้อย่างดี

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  11,800  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  13,400  มก./กก.

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคโคนเน่า  หรือรากเน่าที่เกิดจาก  Phytophthora  sp.

พืชที่ใช้                                   ส้มต่าง ๆ  สัปปะรด  และทุเรียน

สูตรผสม                                 40%  W/V  A5

อัตราการใช้                            ใช้โดยวิธีอัดฉีดเข้าต้นพืช  ใช้ผสมกับน้ำกลั่นในอัตรา  1:1  ถ้าใช้วิธีราดโคนต้นหรือฉีดพ่นใบ  ใช้อัตรา  100  ซีซี  ผสมน้ำ  20  ลิตร  แล้วฉีดที่ใบหรือราดโคนต้นในอัตราต้นละ  5  ลิตร  ทุกระยะ  30  วัน

อาการเกิดพิษ                          ทำให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังและดวงตา  สำหรับผู้แพ้  หากกลืนกินเข้าไป  อาจทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย  หัวใจเต้นเร็วและอาเจียน

การแก้พิษ                               รีบนำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่มีการใช้วัตถุมีพิษ  ถ้าถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก ๆ  หากเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง  หากเข้าปากให้รีบล้างปากด้วยน้ำสะอาด  ถ้ากลืนกินและยังไม่หมดสติ  ทำให้อาเจียนโดยการล้วงคอหรือให้ดื่มน้ำเกลืออุ่น  ถ้าหายใจติดขัดให้ช่วยผายปอดแล้วนำผู้ป่วยส่งแพทย์  รักษาตามอาการ

ข้อควรรู้                                  ควรพ่นก่อนหรือหลังฝนตก  4-6  ชั่วโมง

 

พีเอ็มเอ  หรือ  ซีรีแซน

(PMA  or  Ceresan)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อราที่มี  mercury  เป็นองค์ประกอบ  มีประสิทธิภาพในการกำจัดโรคพืชที่เกิดตามใบและใช้คลุกเมล็ดป้องกันโรคพืช

ความเป็นพิษ                          ชนิด  20%  มีพิษเฉียบพลันทางปาก  100  มก./กก.  ชนิด  Technical  grade  มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  22-44  มก./กก.

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคที่เกิดจากเมล็ด  (seed  born)  โรค  dollar  spot  โรค  copper  spot  โรค  brown  และ  pink  patch  โรคที่เกิดจากเชื้อ  Helminthosporium  spp.  และโรคอื่น ๆ

พืชที่ใช้                                   ใช้คลุกเมล็ดฝ้าย  ข้าว  ข้าวฟ่าง  และข้าวสาลี

สูตรผสม                                 1-22%  ดับบลิวพี

ข้อควรรู้                                  ปัจจุบันไม่มียาชนิดนี้จำหน่ายในประเทศและถูกห้ามใช้ในอีกหลาย ๆ ประเทศ

 

โปลี่อ๊อกซิน

(polyoxins)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  antibiotic  ประเภทดูดซึม  ออกฤทธิ์ให้ผลในทางป้องกันโรคพืช

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลัน  21,200  มก./กก.

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคกาบใบไหม้ของข้าว  โรคจุดดำ  โรคที่เกิดจากเชื้อ  Alternaria  และ  Botrytis  โรคเน่า  Sclerotinia  โรคใบจุด  โรคราแป้ง  และอื่น ๆ

พืชที่ใช้                                   ข้าว  มะเขือเทศ  พืชตระกูลแตง  สตรอเบอร์รี่  แครอท  ไม้ดอกและไม้ประดับทั่วไป

สูตรผสม                                 2.2%  ดับบลิวพี  10%  อีซี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  เมื่อมีโรคพืชปรากฏ  ฉีดพ่นซ้ำได้ทุก  10  วัน

การแก้พิษ                               ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ

ข้อควรรู้                                  - ห้ามผสมกับสารเคมีที่มีสภาพเป็นด่าง

                                                - ผสมได้กับสารกำจัดศัตรูพืชอย่างอื่น

 

โปรคลอราซ

(prochloraz)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  imidazole  ออกฤทธิ์ให้ผลในทางป้องกันและกำจัดโรคพืช

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  1,600  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  3,000  มก./กก.  ทำให้ดวงตาและผิวหนังระคายเคือง

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคราแป้ง  Fusarium , Septoria  spp.  โรคสแคป  Botrytis , Alternaria , Sclerotina , Cercospora , Rice  blast , Penicillium  spp.  และโรคอื่น ๆ อีกจำนวนมาก

พืชที่ใช้                                   ข้าวและธัญพืชทั่วไป  เห็ดและผักต่าง ๆ

สูตรผสม                                 50%  ดับบลิวพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  ผสมน้ำแล้วฉีดพ่นที่ใบและต้นพืช  เมื่อพบเห็นว่าโรคพืชเริ่มปรากฏ  ใช้เป็นสารคลุกเมล็ดป้องกันโรคพืชได้ด้วย

การแก้พิษ                               ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ

ข้อควรรู้                                  - เป็นพิษต่อปลา  แต่ปลอดภัยสำหรับผึ้งและแมลงที่มีประโยชน์อื่น ๆ

                                                - อาจใช้ผสมฉีดพ่นร่วมกับสารกำจัดศัตรูพืชอย่างอื่นได้

 

โปรไซมิโดน

(procymidone)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  dicarboximide  ประเภทดูดซึม  และออกฤทธิ์ในทางสัมผัส  ให้ผลในทางป้องกันและบำบัดรักษาโรคพืช

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  6,800  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  2,500  มก./กก.  (หนู)

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคที่เกิดจากเชื้อ  Botrytis , Sclerotinia , Helminthosporium  และ  Monillinia  spp.

พืชที่ใช้                                   พืชผัก  ไม้ผลและพืชไร่  เช่น  ธัญพืช  ถั่ว  มันฝรั่ง  และอื่น ๆ

สูตรผสม                                 50%  ดับบลิวพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  เมื่อปรากฏว่ามีโรคพืช  ใช้ซ้ำได้ตามกำหนด

การแก้พิษ                               ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ

ข้อควรรู้                                  - ห้ามผสมกับสารเคมีที่มีสภาพเป็นด่าง

                                                - ค่อนข้างจะเป็นพิษต่อปลา

                                                - ให้ผลดีในการกำจัดเชื้อโรคพืชที่มีความต้านทานต่อสารกำจัดเชื้อราโนมิลและธิโอฟาเนท  เม็ทธิล

                                                - มีความคงตัวอยู่ได้นานมากกว่าหนึ่งอาทิตย์

 

โปรพาโมคาร์บ

(propamocarb)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  carbamate  ประเภทดูดซึม  ออกฤทธิ์ให้ผลในทางป้องกันโรคพืช  สามารถดูดซึมเข้าไปในต้นได้โดยทางรากและเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ใบพืช

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  7,860  มก./กก.  (หนู)  ทางผิวหนัง  มากกว่า  3,600  มก./กก.  (กระต่าย)

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคเน่าคอดิน  โรค  Black  shank  โรคราน้ำค้าง  โรคราสนิม  และโรคที่เกิดจากเชื้อ  Pythium , Phytophthora , Bremia , Aphanomyces , Peronospora , Pseudoperonospora  และอื่น ๆ

พืชที่ใช้                                   ยาสูบ  พืชผักและพืชอย่างอื่น

สูตรผสม                                 72%  อีซี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลาก  ใช้ซ้ำได้ทุก  7-21  วัน

การแก้พิษ                               ยาอะโทรปิน

ข้อควรรู้                                  - ควรใช้เป็นสารป้องกันโรคพืช

                                                - ควรใช้ร่วมกับสารกำจัดเชื้อราอย่างอื่นเพื่อเพิ่มขอบเขตการกำจัดโรคพืช

                                                - ไม่เป็นพิษต่อปลาและสัตว์ป่า

                                                - ออกฤทธิ์ตกค้างอยู่ได้  10-21  วัน

 

โปรฟิโคนาโซล

(propiconazole)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  triazole  ประเภทดูดซึม  ออกฤทธิ์ให้ผลในทางบำบัดรักษาและป้องกันโรคพืช  ใช้กับโรคที่เป็นกับใบพืชโดยเฉพาะ

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  1,517  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  4,000  มก./กก.  (หนู)  อาจทำให้ผิวหนัง  ดวงตาและระบบทางเดินหายใจเกิดอาการระคายเคือง

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคที่เกิดจากเชื้อ  Erysiphe  spp.  โรค  dollar  spot  โรค  brown  patch  โรคราน้ำค้าง  โรคราสนิม  โรคสมัท  (smut)  และโรคอื่น ๆ ที่เกิดจากเชื้อ  Puccinia  spp , Septoria  spp , Rhynochosporium  spp.  และเชื้อ  Pseudocercosporella  spp.

พืชที่ใช้                                   ถั่วลิสง  ข้าวสาลี  ข้าวบาเลย์  ข้าวโอ๊ท  และธัญพืชอื่น ๆ  ดอกเบญจมาศ  ยางพารา  กาแฟ  อ้อย

สูตรผสม                                 25%  ดับบลิวพี  12.5%  อีซี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้ตามคำแนะนำบนฉลาก  เมื่อตรวจพบว่ามีโรคพืชเกิดขึ้น  ใช้ซ้ำได้ตามความจำเป็น

การแก้พิษ                               ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ

ข้อควรรู้                                  - ระยะเวลาที่ใช้ก่อนการเก็บเกี่ยว  4-5  สัปดาห์

                                                - ให้ผลในการควบคุมโรคพืชได้นาน  3-6  อาทิตย์

                                                - เพื่อเพิ่มขอบเขตความสามารถในการกำจัดโรคพืชให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  อาจใช้ร่วมกับสารกำจัดเชื้อราอย่างอื่นได้

                                                - ในทางปฏิบัติ  เป็นพิษต่อปลา

 

โปรพิเน็บ

(propineb)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  carbamate  ออกฤทธิ์ให้ผลทางด้านป้องกันโรคพืชที่เกิดตามใบ  สารตกค้างออกฤทธิ์อยู่ได้นานและกำจัดไรได้ด้วย

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  8,500  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  1,000  มก./กก.

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคที่เกิดจากเชื้อ  Septoria  spp.  โรค  Sigatoka  โรคราน้ำค้าง  โรค  Earty  and  late  blight  โรคที่เกิดจากเชื้อ  Botrytis  spp , Cercospora  spp , Phytophthora  spp , Alternaria  spp.  และโรคราแป้ง

พืชที่ใช้                                   กล้วย  ส้ม  ฝ้าย  องุ่น  มันฝรั่ง  ข้าว  ชา  มะเขือเทศ  ยาสูบ  ผักต่าง ๆ  หอม  กระเทียม  หน่อไม้ฝรั่ง  ไม้ผล  ไม้ดอกและไม้ประดับทั่วไป

สูตรผสม                                 70%  ดับบลิวพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  โดยทั่วไปใช้อัตรา  30-40  กรัม  ผสมกับน้ำ  20  ลิตร  กวนให้เข้ากันดี  แล้วฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชทุก  7-10  วัน

อาการเกิดพิษ                          ถ้าเข้าตา  จมูกหรือถูกผิวหนัง  จะมีอาการคัน  เป็นผื่นแดง  ถ้ากินเข้าไปจะปวดศีรษะ  เซื่องซึม  คลื่นเหียน  อาเจียน  ท้องร่วง  อ่อนเพลีย

การแก้พิษ                               ถ้าถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำกับสบู่  ถ้าเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง  ถ้ากลืนกินเข้าไป  รีบทำให้คนไข้อาเจียนด้วยการล้วงคอ  หรือให้ดื่มน้ำเกลืออุ่น  แล้วนำส่งแพทย์  สำหรับแพทย์  ล้างท้องคนไข้แล้วตามด้วยยา  Lacative  salt  สูดดม  Camomile  แล้วรักษาตามอาการ  ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  ห้ามให้ยา  หรืออาหารที่มีแอลกอฮอล์  ไขมัน  และน้ำมันผสมอยู่

ข้อควรรู้                                  - อย่าใช้ฉีดพ่นก่อนหรือหลังที่ใช้ส