เมนูหลัก
สมาชิก

สินค้ามาใหม่

แมกนีเซียมคีเลท

แมกนีเซียมคีเลท

อาหารรอง "แมกนีเซียมชนิดเข้มข้นพิเศษ “แมกซ์” สูตรเร่งใบเขียว เพิ่มการสังเคราะห์แสง คุณสมบัติ : เป็นธาตุอาหารรองในรูปคีเลท ใช้ฉีดพ่นได้ทุกช่วงของพืช ช่วยเพิ่มการสังเคราะห์แสงของใบพืช เร่งใบเขียว บำรุงต้น

  250.00  บาท

กลุ่มบริษัทภควัต
ลดต้นทุนกว่า 50% เพิ่มคุณภาพ และปริมาณผลผลิต
ลดต้นทุนกว่า 50% เพิ่มคุณภาพ และปริมาณผลผลิต
ลดต้นทุนกว่า 50% เพิ่มคุณภาพ และปริมาณผลผลิต

ข้อควรระวังกับสารกำจัดวัชพืช(ยาฆ่าหญ้า) ตอนที่ 2

บท ความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำ ชื่อสารเคมี(ชื่อสามัญ) ชนิดต่างๆ  มาเผยแพร่ให้เกษตรกร,ผู้สนใจ,ฯลฯ ได้รู้ถึงประโยชน์, อันตราย, และความเป็นพิษเพื่อจะได้เลือกใช้สารเคมีอย่างระมัดระวัง(ในกรณีที่จำเป็น) มิได้ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรหรือผู้อ่านใช้สารเคมีเพิ่มขึ้น เพียงแต่หากจำเป็นต้องใช้สารเคมี  ก็ควรใช้อย่างรู้คุณและโทษของมันอย่างถูกต้อง และได้ประโยชน์ คุ้มค่ากับเงินลงทุนที่เสียไปทุกบาททุกสตางค์ และไม่ทำให้ผู้บริโภครวมถึงตัวเกษตรกรและผู้ใช้เองต้องตกเป็นเหยื่อของพิษ ภัยจากการใช้สารเคมีโดยมิได้รู้แจ้ง ซึ่ง ทางผู้โพสหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรและบุคคลทั่วไปไม่มากก็น้อย  สำหรับท่านที่มีเพื่อน,มิตร,ญาติสนิท,ฯลฯ ที่ทำเกษตร หรือเกี่ยวข้องทางด้านนี้อยู่ ก็รบกวนช่วยนำไปเผยแพร่นะครับ ผมเองได้ข้อมูลมาตั้งแต่สมัยที่ยังทำการเกษตรอยู่ จาก หนังสือ "สารกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย"  เป็นหนังสือที่หาค่อนข้างยาก ปัจจุบันไม่ทราบว่ามีตีพิมพ์อีกหรือไม่ แต่ข้อมูลก็ยังสามารถใช้ได้ดีอยู่ จึงอยากนำมาเผยแพร่ให้คนรักต้นไม้,เกษตรกร,หรือคนที่เกี่ยวข้องได้ทราบกัน

ฝ่ายข้อมูลเกษตรฯ

บริษัท ภควัตเพื่อนเกษตร จำกัด

 

ไดคลอร์พรอพ - พี

(dichlorprop - P)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืชที่มีความใกล้เคียงกับ  2,4-ดี

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  มากกว่า  825  มก./กก.  แต่น้อยกว่า  1,000  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  4,000  มก./กก.

วัชพืชที่กำจัดได้                    กำจัดวัชพืชใบกว้าง  ไม้พุ่มและวัชพืชน้ำ

พืชที่ใช้                                   ใช้กำจัดวัชพืชในไร่ธัญพืช  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และตามไหล่ทาง-ถนน

สูตรผสม                                 60%  เอเอส

การแก้พิษ                               ยาแก้พิษโดยเฉพาะยังไม่เป็นที่ทราบกัน  ถ้าเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดนานมาก ๆ  แล้วไปพบแพทย์  ถ้ากลืนกินเข้าไป  ทำให้คนไข้อาเจียนแล้วรักษาตามอาการ

 

ไดมีฟูรอน

(dimefuron)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  oxadiazole  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชได้ทั้งในแบบก่อนงอก  และภายหลังงอกดูดซึมเข้าลำต้นได้โดยทางราก

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  2,000  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  1,000  มก./กก.

วัชพืชที่กำจัดได้                    วัชพืชใบกว้าง

พืชที่ใช้                                   พืชตระกูลกะหล่ำ  ถั่วและสัปปะรด

สูตรผสม                                 50%  ดับบลิวพี

การแก้พิษ                               ยาแก้พิษโดยเฉพาะยังไม่เป็นที่ทราบกัน  รักษาตามอาการ

ข้อควรรู้