เมนูหลัก
 Facebook สมาชิก

สินค้ามาใหม่

แมกนีเซียมคีเลท

แมกนีเซียมคีเลท

อาหารรอง "แมกนีเซียมชนิดเข้มข้นพิเศษ “แมกซ์” สูตรเร่งใบเขียว เพิ่มการสังเคราะห์แสง คุณสมบัติ : เป็นธาตุอาหารรองในรูปคีเลท ใช้ฉีดพ่นได้ทุกช่วงของพืช ช่วยเพิ่มการสังเคราะห์แสงของใบพืช เร่งใบเขียว บำรุงต้น

กลุ่มบริษัทภควัต
ลดต้นทุนกว่า 50% เพิ่มคุณภาพ และปริมาณผลผลิต
ลดต้นทุนกว่า 50% เพิ่มคุณภาพ และปริมาณผลผลิต
ลดต้นทุนกว่า 50% เพิ่มคุณภาพ และปริมาณผลผลิต

ข้อควรระวังกับสารป้องกันกำจัดโรคพืช(ยารักษาโรคเชื้อรา)ตอนที่ 2

บท ความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำ ชื่อสารเคมี(ชื่อสามัญ) ชนิดต่างๆ  มาเผยแพร่ให้เกษตรกร,ผู้สนใจ,ฯลฯ ได้รู้ถึงประโยชน์, อันตราย, และความเป็นพิษเพื่อจะได้เลือกใช้สารเคมีอย่างระมัดระวัง(ในกรณีที่จำเป็น) มิได้ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรหรือผู้อ่านใช้สารเคมีเพิ่มขึ้น เพียงแต่หากจำเป็นต้องใช้สารเคมี  ก็ควรใช้อย่างรู้คุณและโทษของมันอย่างถูกต้อง และได้ประโยชน์ คุ้มค่ากับเงินลงทุนที่เสียไปทุกบาททุกสตางค์ และไม่ทำให้ผู้บริโภครวมถึงตัวเกษตรกรและผู้ใช้เองต้องตกเป็นเหยื่อของพิษ ภัยจากการใช้สารเคมีโดยมิได้รู้แจ้ง ซึ่ง ทางผู้โพสหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรและบุคคลทั่วไปไม่มากก็น้อย  สำหรับท่านที่มีเพื่อน,มิตร,ญาติสนิท,ฯลฯ ที่ทำเกษตร หรือเกี่ยวข้องทางด้านนี้อยู่ ก็รบกวนช่วยนำไปเผยแพร่นะครับ ผมเองได้ข้อมูลมาตั้งแต่สมัยที่ยังทำการเกษตรอยู่ จาก หนังสือ "สารกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย"  เป็นหนังสือที่หาค่อนข้างยาก ปัจจุบันไม่ทราบว่ามีตีพิมพ์อีกหรือไม่ แต่ข้อมูลก็ยังสามารถใช้ได้ดีอยู่ จึงอยากนำมาเผยแพร่ให้คนรักต้นไม้,เกษตรกร,หรือคนที่เกี่ยวข้องได้ทราบกัน

ฝ่ายข้อมูลเกษตรฯ

บริษัท ภควัตเพื่อนเกษตร จำกัด

 

โดดีมอร์ฟ  อะซีเตท

(dodemorph  acetate)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อราประเภทดูดซึม  โดยการฉีดพ่นทางใบ

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลัน  3,700  มก./กก.  อาจทำให้ผิวหนังและดวงตาเกิดอาการระคายเคือง

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคราแป้ง  โรคราสนิม  และโรคจุดดำ  (Black  spot)

พืชที่ใช้                                   กุหลาบ  และไม้ดอก  ไม้ประดับทั่วไป

สูตรผสม                                 40%  อีซี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  ฉีดพ่นที่ใบพืชเมื่อพบเห็นโรคบนใบ  ใช้ซ้ำได้ทุก  10-14  วัน

ข้อควรรู้                                  - ไม่เป็นพิษต่อผึ้ง

                                                - อาจใช้ผสมกับสารกำจัดศัตรูพืชอื่น ๆ ได้

                                                - ออกฤทธิ์ทั้งในทางป้องกันและกำจัดโรคพืช

 

โดดีน

(dodine)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  Gaunidine  หรือ  aliphatic  nitrogen  ออกฤทธิ์ให้ผลในทางป้องกันและกำจัดโรคพืชให้หมดสิ้นไป  (Eradicant)

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  1,000  มก./กก.  ทางผิวหนัง  (กระต่าย)  มากกว่า  1,500  มก./กก.  ทำให้ผิวหนัง  ดวงตาและระบบหายใจระคายเคือง

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคสแคป  (Scab)  โรคใบจุด  โรคเน่าสีน้ำตาล  โรคผลเน่า  โรคใบม้วน  และโรคใบไหม้เกรียม  (Leaf  scorch)

พืชที่ใช้                                   แอปเปิล  เชอร์รี่  สตรอเบอร์รี่  หอม  ผักต่าง ๆ  ไม้ดอก  ไม้ประดับและไม้ผลทั่วไป

สูตรผสม                                 65%  ดับบลิวพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  ผสมกับน้ำฉีดพ่นที่ใบให้ทั่วต้นพืช  ก่อนที่อาการของโรคจะปรากฏให้เห็น  ใช้ซ้ำได้ทุก  5-10  วัน

การแก้พิษ                               ในกรณีที่เกิดพิษขึ้นมา  ให้รักษาคนไข้ตามอาการที่ปรากฏ  ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ

ข้อควรรู้                                  - ผสมกับ  chlorobenzilate  ปูนขาว  (Lime)  น้ำมัน  (Oils)  และสารกำจัดศัตรูพืชที่อยู่ในรูปน้ำมันผสมน้ำ  (อีซี)  ไม่ได้

                                                - ไม่เป็นพิษต่อผึ้ง

                                                - ออกฤทธิ์ในทางดูดซึมเฉพาะที่

 

อีดิเฟนฟอส

(edifenphos)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  organophosphorous  ที่ให้ผลในทางป้องกันรักษาและกำจัดโรคพืชให้หมดไป

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  150  มก./กก.  ทางผิวหนัง  (หนู)  700-800  มก./กก.

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคที่เกิดจากเชื้อรา  เช่น  โรคกาบใบแห้ง  (Blast)  โรคใบไหม้  (Leaf  blight)  โรคเมล็ดด่างและโรคต้นเน่า

พืชที่ใช้                                   ข้าว

สูตรผสม                                 30% , 50%  อีซี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตรา  12-20  ซีซี  ผสมกับน้ำ  20  ลิตร  ฉีดพ่นที่ใบให้ทั่วต้นพืช  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากฉลากก่อนใช้

อาการเกิดพิษ                          ถ้าถูกผิวหนังและสูดดมเข้าไปมาก ๆ  หรือกลืนกินเข้าไปทางปาก  อาการของพิษจะปรากฏดังนี้  มึนงง  ปวดศีรษะ  อ่อนเพลีย  กระวนกระวาย  เปลือกตาและปลายลิ้นสั่น  ม่านตาหรี่  คลื่นไส้  อาเจียน  น้ำลาย  น้ำตาและเหงื่อออกมากผิดปกติ  ปวดท้อง  ชีพจรเต้นช้า  กล้ามเนื้อเกร็ง  ถ้าพิษรุนแรงจะมีอาการหายใจลำบาก  ปอดบวม  ขาดออกซิเจน  ตัวเขียวคล้ำ  ชักและตายเนื่องจากหัวใจไม่ทำงาน

การแก้พิษ                               ถ้าถูกผิวหนังต้องรีบล้างด้วยน้ำกับสบู่มาก ๆ  ถ้าเข้าตาต้องล้างตาด้วยน้ำสะอาดนาน ๆ  ถ้าเข้าปากให้รีบนำส่งแพทย์ทันที  สำหรับแพทย์  ยาแก้พิษคือ  อะโทรปินซัลเฟท  หรือ  จะใช้ยา  PAM  และ  Toxogonin  รักษาร่วมด้วยก็ได้  ห้ามใช้  Morphine , theophylline , Aminophylline , barbiturates , Phenothiazines  &  Respiratory  depressants

ข้อควรรู้                                  - ระยะเวลาที่ใช้ก่อนการเก็บเกี่ยว  21  วัน

                                                - อย่าใช้ก่อนหรือหลังการใช้  propanil  ในระยะเวลา  10  วัน

                                                - อย่าผสมกับสารที่มีฤทธิ์เป็นด่าง

                                                - เป็นพิษต่อปลา

                                                - ผสมได้กับสารกำจัดศัตรูพืชอย่างอื่นที่ใช้กันทั่วไป

 

อีทริไดอะโซล

(etridiazole)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  Thiadiazole  ออกฤทธิ์ให้ผลในทางป้องกันและรักษาโรคพืช

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  2,000  มก./กก.  ทำให้ผิวหนังและดวงตาระคายเคือง

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคเน่าที่เกิดจากเชื้อไพเธียม  (Pythium  spp.)  ไฟท๊อฟโธรา  (Phythophthora  spp.)  ฟิวซาเรียม  (Fusatium  spp.)  และ  Rhizoctonia  spp.

พืชที่ใช้                                   ขิง  กล้าทุเรียน  กล้าผักต่าง ๆ  มะเขือเทศ  พริกไทย  พืชตระกูลแตง  สตรอเบอร์รี่  ฝ้าย  ถั่วเหลือง  ข้าว  ถั่วลิสง  ถั่วลันเตา  กาแฟ  โกโก้  กล้วยไม้  ไม้ดอกและไม้ประดับทั่วไป

สูตรผสม                                 24%  อีซี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตรา  15  ซีซี  ผสมกับน้ำ  20  ลิตร  ราดบริเวณโคนต้นหรือโดยฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่  ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากฉลากก่อนใช้

อาการเกิดพิษ                          ผู้ได้รับพิษทางปากจะมีอาการเวียนศีรษะ  คลื่นไส้  อาเจียน  ท้องร่วง  ถ้าได้รับพิษทางผิวหนังและเยื่อบุต่าง ๆ  เช่น  เยื่อบุบริเวณตาจะทำให้เกิดอาการระคายเคือง

การแก้พิษ                               ถ้าถูกผิวหนังให้รีบล้างด้วยน้ำกับสบู่  ถ้าเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง  ถ้าเข้าปากและผู้ป่วยยังมีสติอยู่  ให้ดื่มน้ำจำนวนมาก ๆ  ห้ามทำให้อาเจียนหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่  รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์  สำหรับแพทย์  ถ้ากินเข้าไปมากทำให้ท้องว่าง  โดยใช้  endotracheal  tube  แล้วให้กินแอ๊คติเวทเต็ด  ซาร์โคล  ขนาด  30-50  กรัม  ผสมกับน้ำ  ตามด้วย  โซเดียมซัลเฟท  หรือ  แม๊กนีเซียมซัลเฟท  แล้วรักษาตามอาการ

ข้อควรรู้                                  - ระยะเวลาที่ใช้ก่อนการเก็บเกี่ยว  3  วัน

                                                - อย่าใช้ผสมกับสารกำจัดศัตรูพืชอื่น ๆ  หรือกับปุ๋ย

 

พีนามิโนซัลฟ์

(fenaminosulf)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  benzene  diazosulphonate  ใช้กำจัดเชื้อราที่เป็นกับเมล็ดและที่อยู่ในดิน

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  60  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  100  มก./กก.

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคพืชที่เกิดจากเชื้อ  Phythium  spp. , Aphanomyces  spp. , Phytopthora  spp. และ  Anthracnose 

พืชที่ใช้                                   ใช้กับเมล็ดที่กำลังงอก  ต้นกล้า  ถั่วเหลือง  ถั่วลันเตา  แตง  ฝ้าย  สัปปะรด  อ้อย  ข้าวฟ่าง  ไม้ดอกและไม้ประดับ

สูตรผสม                                 70% , 35%  ดับบลิวพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  ผสมกับน้ำ  ราดตามร่องดิน  หรือใช้แบบคลุกเมล็ดโดยไม่ต้องผสมน้ำ

การแก้พิษ                               ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการที่ปรากฏ

ข้อควรรู้                                  - ปัจจุบันไม่มีจำหน่ายในประเทศไทย

                                                - ใช้ทันทีเมื่อผสมน้ำเสร็จ  มิฉะนั้นแล้วจะเกิดการสลายตัว

                                                - ชนิดของเชื้อราที่กำจัดได้  อยู่ในวงจำกัด

 

ฟีนาริมอล

(fenarimol)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  pyrimidine  ประเภทดูดซึมทางใบ  ให้ผลในทางป้องกันรักษาและกำจัดโรคพืช

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  2,500  มก./กก.

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรค  Fusarium  blight  โรคใบจุด  โรคราแป้ง  โรคราสนิม  (Rust)  โรคสแคป  (Scab)  โรคสมัท  (Smut)  และโรคอื่น ๆ

พืชที่ใช้                                   พืชตระกูลแตง  องุ่น  ถั่วลิสง  สตรอเบอร์รี่  ไม้ดอกและไม้ประดับทั่วไป

สูตรผสม                                 12%  อีซี  และ  50%  ดับบลิวพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  ฉีดพ่นที่ใบพืช  ก่อนที่โรคจะปรากฏชัดเจน

ข้อควรรู้                                  - เป็นพิษต่อปลา

                                                - เชื้อราจะหยุดการเจริญเติบโตเมื่อถูกกับตัวยา

                                                - ตัวยาจะเคลื่อนที่ขึ้นส่วนบนของต้นพืช

 

เฟนทินอะซีเตท  หรือ  ไตรเฟนนิลทิน  อะซีเตท

(fentin  acetate  or  triphtnyltin  acetate)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  organotin  ที่ให้ผลในทางป้องกันโรคพืช  ออกฤทธิ์กำจัดตะไคร่น้ำและหอยทากได้ด้วย

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  125  มก./กก.  ทางผิวหนัง  (หนู)  450  มก./กก.

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคใบจุด  โรค  Late  blight  และโรคที่เกิดจากเชื้อ  Cercospora  spp. , Septoria  spp. , Phytophthora  palmivora , Monillia  rorei , Pyricularia  et  Helminthosporiumoryzae.

พืชที่ใช้                                   มันฝรั่ง  ถั่วลิสง  กาแฟ  พืชตระกูลคื่นฉ่าย  โกโก้  ยาสูบ  หอม  ข้าว  ถั่วลันเตา  แครอท  และพืชอื่น ๆ

สูตรผสม                                 60%  ดับบลิวพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  ผสมกับน้ำแล้วฉีดพ่นที่ใบให้ทั่วต้นพืช  ใช้ซ้ำได้ตามความจำเป็น

อาการเกิดพิษ                          ทำให้ผิวหนัง  ดวงตาและเยื่อบุจมูกระคายเคือง  ดวงตาอักเสบ  บวมแดง  ถ้ากลืนกินเข้าไปจะมีอาการเวียนศีรษะ  คลื่นไส้  อาเจียน  ท้องเสีย  อ่อนเพลีย  ม่านตาหรี่  หายใจหอบ  เหงื่อออกมาก  ชักและหมดสติ

การแก้พิษ                               ถ้าถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำกับสบู่  ถ้าเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก ๆ  ถ้ากลืนกินเข้าไปและยังมีสติดีอยู่  ทำให้คนไข้อาเจียนด้วยการล้วงคอหรือให้ดื่มน้ำเกลืออุ่น  แล้วนำส่งแพทย์  สำหรับแพทย์  ทำการล้างท้องคนไข้แล้วให้กินยาแอ๊คติเวทเต็ด  ซาร์โคล  และโซเดียม  ซัลเฟท  ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ  ห้ามมิให้ผู้ป่วยดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอย่างน้อย  3  สัปดาห์  และในระหว่างป่วยห้ามดื่มนมและอาหารที่มีไขมันผสมอยู่

ข้อควรรู้                                  - ระยะเวลาที่ใช้ก่อนการเก็บเกี่ยว  7-14  วัน

                                                - ห้ามผสมกับสารกำจัดศัตรูพืชที่อยู่ในรูป  อีซี  (EC)

                                                - ห้ามใช้ในแปลงกล้ากาแฟ  ใช้ได้กับพืชที่แนะนำบนฉลากเท่านั้น

                                                - เป็นพิษต่อปลาและหอย

                                                - มีประสิทธิภาพดีกว่า  copper  10-20  เท่า

                                                - สลายตัวบนใบพืชเมื่อถูกแสงแดด

                                                - เข้ากันได้กับสารกำจัดศัตรูพืชอื่น ๆ  ที่ใช้กันทั่วไป

 

เฟอร์แบม

(ferbam)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อราคาร์บาเมท  (carbamate)

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  มากกว่า  17,000  มก./กก.  ทำให้จมูกและลำคอระคายเคือง

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคราสีน้ำเงิน  (Bluemold)  โรคเน่าคอดิน  (Damping  off)  โรคใบจุด  โรคกล้าแห้ง  (Seeding  blight)  โรคเน่าสีน้ำตาล  โรคสแคป  โรคราสนิม  (Rust)  โรคใบม้วน  โรคแอนแทรกโนส  โรคราน้ำค้างและโรคที่เกิดจากเชื้อ  Botrytis  spp.

พืชที่ใช้                                   ยาสูบ  มะเขือเทศ  แอปเปิล  ถั่วลันเตา  กะหล่ำปลี  แตงแคนตาลูป  แครอท  คื่นฉ่าย  ส้ม  แตงกวา  องุ่น  พริกไทย  มันฝรั่ง  สตรอเบอร์รี่  แตงโมและพืชอื่น ๆ

สูตรผสม                                 3-98%  ดับบลิวพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  ผสมกับน้ำแล้วฉีดพ่นที่ใบให้ทั่วต้นพืช

การแก้พิษ                               ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  ให้รักษาตามอาการที่ปรากฏ

ข้อควรรู้                                  - ไม่เข้ากับสารประกอบพวก  Lime , copper  และ  mercury

                                                - ประสิทธิภาพจะลดลงเมื่อผสมกับสารที่มี  copper , mercury  หรือ  Lime  ผสมอยู่

                                                - เข้าได้กับสารกำจัดแมลงและสารกำจัดเชื้อราธรรมดาทั่วไป

                                                - ออกฤทธิ์เป็นสารขับไล่  Japanese  beetles

                                                - ในประเทศไทยมีจำหน่ายในรูปที่ผสมกับสารกำจัดเชื้อราชนิดอื่น  คือ

                                                เฟอร์แบม + แมนโคเซ็บ ไตรแมนโซน  85% - โรห์นปูแลงค์

                                                เฟอร์แบม + มาเน็บ + ซีเน็บ แมนบีไซด์ หจก.ส่งเสริมเกษตร

 

ฟลูโตลานิล

(flutolanil)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  anilide : trifluoromethyl  ประเภทดูดซึม  ออกฤทธิ์ให้ผลในทางป้องกันและรักษาโรคพืช

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  10,000  มก./กก.

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคกาบใบไหม้  (Sheath  blight)  โรคราสนิม  (Rust)  โรคที่เกิดจากเชื้อรา  Basidiomycetes  spp. , Rhizoctonia , Corticium  และ  Typhula

พืชที่ใช้                                   มันฝรั่ง  ข้าว  ธัญพืช  ผักต่าง ๆ  และพืชอื่น ๆ

สูตรผสม                                 25%  และ  50%  ดับบลิวพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก ฉีดพ่นที่ใบพืชให้ทั่ว  ก่อนที่จะเกิดโรค  ใช้ซ้ำได้ตามความจำเป็น

ข้อควรรู้                                  - เป็นพิษต่อปลา

                                                - มีอายุอยู่ในดินได้  40-60  วัน

 

โฟลเพ็ท

(folpet)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  phthalimide  ออกฤทธิ์ให้ผลในทางป้องกันโรคพืช

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  มากกว่า  10,000  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  22,600  มก./กก.

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคใบจุด  โรคราแป้ง  โรคสแคป  โรคมีลาโนส  โรคDeadarm  โรคราสีเทา  (Greymold)  โรคแอนแทรคโนส  โรคราน้ำค้าง  โรคเน่าดำขององุ่น  โรคไรสนิม  และโรคอื่น ๆ ที่เกิดจากเชื้อ  Gleosporium , Botrytis , Alternaria , Pythium & Rhizoctonia  spp.

พืชที่ใช้                                   ผักตระกูลคื่นฉ่าย  ส้ม  เชอร์รี่  พืชตระกูลแตง  กระเทียม  กุหลาบ  องุ่น  หอม  ฟักทอง  มะเขือเทศ  พืชผักและไม้ผลทั่วไป

สูตรผสม                                 50%  และ  75%  ดับบลิวพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  ผสมกับน้ำแล้วฉีดพ่นที่ใบให้ทั่วต้นพืชตามช่วงระยะที่กำหนด

การแก้พิษ                               ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการที่ปรากฏ

ข้อควรรู้                                  - ห้ามใช้ผสมกับสารที่มีฤทธิ์เป็นด่าง

                                                - ห้ามผสมหรือใช้ฉีดพ่นในระยะใกล้ชิดกับการใช้สารกำจัดศัตรูพืชที่อยู่ในรูปน้ำมัน

                                                - อย่าใช้ร่วมกับสารกำจัดแมลงที่อยู่ในรูป  อีซี  (น้ำมัน)

                                                - เป็นพิษต่อปลา

 

ฟอสเอ็ทธิล  อลูมิเนียม

(fosethyl  aluminium)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  organo-aluminium  ประเภทดูดซึมเข้าไปในต้นได้  โดยผ่านทางใบ  ออกฤทธิ์ให้ผลในทางป้องกันและรักษาโรคพืช

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  5,800  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  2,000  มก./กก.  ทำให้ดวงตา  ผิวหนังและทางเดินหายใจระคายเคือง

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรครากเน่า  โรคผลเน่า  โรคราน้ำค้าง  โรคใบร่วง  โรคเส้นดำ  โรคเน่าดำ  โรค  (Phytophthora , Plasmopara , Bremia  spp.  Etc)

พืชที่ใช้                                   ทุเรียน  ส้ม  มะนาว  องุ่น  กล้ายางพาราและยางพารา  กล้วยไม้  สัปปะรด  โกโก้  พืชตระกูลแตง  หอม  พริกไทย  สตรอเบอร์รี่และพืชอื่น ๆ

สูตรผสม                                 80%  ดับบลิวพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  มีความแตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของพืชและโรคที่ต้องการกำจัด  ดังนั้นจึงควรศึกษารายละเอียดจากฉลากก่อนใช้ทุกครั้ง

อาการเกิดพิษ                          ทำให้ผิวหนังและดวงตาเกิดอาการระคายเคือง  ถ้ากลืนกินเข้าไป  อาจทำให้เกิดอาการอ่อนเพลีย  หัวใจเต้นเร็วและอาเจียน

การแก้พิษ                               ถ้าถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำกับสบู่  ถ้าเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดนาน ๆ  ถ้าเข้าปากให้บ้วนปากด้วยน้ำสะอาด  ถ้ากลืนกินเข้าไปและยังไม่หมดสติ  ทำให้คนไข้อาเจียนด้วยการล้วงคอหรือดื่มน้ำเกลืออุ่น  และล้างท้อง  ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการที่ปรากฏ

ข้อควรรู้                                  - ระยะเวลาที่ใช้ก่อนการเก็บเกี่ยว  7-14  วัน

                                                - ห้ามผสมกับปุ๋ยที่ฉีดพ่นทางใบ

                                                - ไม่มีประสิทธิภาพในการกำจัดโรค  Late  blight

                                                - ให้ผลควบคุมโรคพืชได้นาน

                                                - ไม่ให้ผลในทางป้องกัน  เพราะจะออกฤทธิ์ต่อเมื่อมีเชื้อโรคเท่านั้น

 

ฟธาไลด์

(fthalide)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  phthalide  ใช้กำจัดโรคที่เกิดกับใบพืช

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลัน  20,000  มก./กก.

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคบลาสของข้าว

พืชที่ใช้                                   ข้าว

สูตรผสม                                 2.5%  ฝุ่น  50%  ดับบลิวพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  ฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่ปลูกข้าว

ข้อควรรู้                                  - ปลอดภัยต่อปลา

                                                - อาจใช้ผสมกับสารกำจัดศัตรูพืชอื่น ๆ ได้

                                                - ยังไม่มีผู้นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ

 

กัวซาทีน  อะซีเตท

(guazatine  acetate)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อราที่มีสาร  guanidine  เป็นองค์ประกอบ  ใช้เป็นสารคลุกเมล็ดและฉีดพ่นที่ใบเพื่อป้องกันและกำจัดโรคพืช

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลัน  230  มก./กก.  ทางผิวหนัง  1,176  มก./กก.  อาจทำให้ดวงตาเกิดอาการระคายเคือง

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคพืชที่อยู่ในดิน  โรคบลาสของข้าว  โรคสัปปะรดของอ้อย

พืชที่ใช้                                   ข้าว  ธัญพืช  เมล็ดธัญพืช  อ้อย  รวมทั้งใช้ฉีดพ่นสัปปะรดและส้ม  ภายหลังการเก็บเกี่ยว

สูตรผสม                                 ชนิดผง  40%  ชนิดน้ำ  60%

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  ในกรณีใช้ฉีดพ่นที่ใบให้ใช้ก่อนที่โรคพืชจะปรากฏให้เห็น

ข้อควรรู้                                  - อย่านำเมล็ดที่คลุกด้วยสารกำจัดเชื้อราชนิดนี้ไปเป็นอาหารของคนและสัตว์

                                                - เป็นพิษต่อปลา

                                                - อย่าเก็บเมล็ดที่คลุกด้วยสารกำจัดเชื้อราชนิดนี้ไว้นานเกินกว่า  6  เดือน

                                                - เข้ากับสารกำจัดศัตรูพืชอื่น ๆ ได้

                                                - เป็นสารขับไล่นก

                                                - ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ

 

ไฮเม็กซาโซล

(hymexazol)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  isoxazole  ประเภทดูดซึมโดยทางดิน

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  3,900  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  2,000  มก./กก.

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคพืชที่อยู่ในดิน  เช่น  โรคที่เกิดจากเชื้อ  Phythium  spp.  โรคเน่าคอดิน  (damping  off)  โรคที่เกิดจากเชื้อ  Fusarium  spp.

พืชที่ใช้                                   ข้าว  พืชตระกูลแตง  ผักต่าง ๆ  ไม้ดอก  ไม้ประดับและไม้ป่า

สูตรผสม                                 30%  อีซี  4%  ฝุ่น  70%  เอสดี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  โดยการรดที่โคนต้น  คลุกดินหรือคลุกกับเมล็ด

ข้อควรรู้                                  - มีพิษต่อปลาต่ำ

                                                - ไม่มีประสิทธิภาพต่อเชื้อ  Rhizoctonia  spp.

                                                - เร่งการเจริญเติบโตของรากข้าวและพืชอื่น ๆ

                                                - ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ

 

อิมาซาลิล

(imazalil)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อราประเภทดูดซึมที่มีสาร  imidazole  เป็นองค์ประกอบ  ออกฤทธิ์ให้ผลในทางรักษาและป้องกันโรคพืช

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  320  มก./กก.  ทางผิวหนัง  4,200  มก./กก.  (หนู)  เป็นอันตรายต่อดวงตา

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคราแป้ง  โรคราสีเทา  โรคซิกาโตก้า  โรคที่เกิดจากเชื้อ  Pinicillium  spp. , Diplodia  spp. , Alternaria  spp. , Fusarium  spp. , Verticillium  spp. , Botrytis  spp. , Molinia  spp. , Septoria  spp.

พืชที่ใช้                                   ใช้ภายหลังเก็บเกี่ยวกับกล้วยและส้ม  ใช้คลุกกับเมล็ดพืชขนาดเล็กและฝ้าย

สูตรผสม                                 50%  อีซี  75%  เอสพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้ตามคำแนะนำบนฉลาก

ข้อควรรู้                                  - เป็นพิษต่อปลา

                                                - กัดกร่อนโลหะ

                                                - ชนิดผงละลายน้ำ  (ดับบลิวพี)  ไม่เข้ากับผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์เป็นด่าง

                                                - ช่วยลดการเน่าของผลไม้ที่บรรจุในกล่อง

 

ไอโปรเบ็นฟอส  หรือ  ไอบีพี

(iprobenfos  or  IBP)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  organophosphorous  ประเภทดูดซึม  ออกฤทธิ์ให้ผลในทางป้องกันและรักษาโรคพืช  รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นสารกำจัดแมลงได้ด้วย

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  490  มก./กก.  ทางผิวหนัง  5,000  มก./กก.

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคบลาสของข้าว  (Rice  blast)  โรคกาบใบแห้งของข้าว  (Rice  sheath  blight)  โรคลำต้นเน่า  รวมทั้งหนอนเจาะลำต้น  เพลี้ยกระโดด  เพลี้ยจักจั่น 

พืชที่ใช้                                   ข้าว

สูตรผสม                                 48%  อีซี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตรา  20  ซีซี  ผสมกับน้ำ  20  ลิตร  กวนให้เข้ากันดีแล้วฉีดพ่นที่ใบให้ทั่วพื้นที่ในทันทีที่ตรวจพบว่ามีโรคบลาสในแปลงปลูก

อาการเกิดพิษ                          ถ้าได้รับพิษน้อยจะมีอาการปวดศีรษะ  คลื่นไส้  อาเจียน  น้ำลายออกมาก  แน่นหน้าอก  ท้องเสีย  ปวดท้อง  ม่านตาหรี่  อาจมีอาการกล้ามเนื้อกระตุก  มองเห็นภาพไม่ชัดเจน  ถ้าอาการรุนแรงจะมีอาการชัก  ตาไม่มีปฏิกิริยาต่อแสง  ปอดบวม  ความดันโลหิตสูง  กลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่อยู่

การแก้พิษ                               ถ้าเกิดพิษที่ผิวหนัง  ให้ล้างตาด้วยน้ำกับสบู่มาก ๆ  ถ้าเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดนาน ๆ  ถ้าเข้าปากหรือกลืนกินเข้าไป  ให้รีบนำคนไข้ส่งแพทย์  สำหรับแพทย์  ยาแก้พิษคือ  อะโทรปินซัลเฟท  โดยใช้ขนาด  2  มก.  ฉีดแบบ  IM  และฉีดซ้ำทุก  2-3  นาที  จนกว่าจะเกิดอาการ  atropinization  ห้ามใช้  Morphine  และ  barbiturates  กับคนไข้

ข้อควรรู้                                  - ระยะเวลาที่ใช้ก่อนการเก็บเกี่ยว  21  วัน

                                                - ใช้เป็นสารเสริมฤทธิ์  (synergist)  ของสารกำจัดแมลงได้  โดยเฉพาะเมื่อผสมกับสารพวก  ออร์กาโนฟอสโฟรัส  และ  ไพรีทรอยด์  จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดเพลี้ยกระโดดและเพลี้ยจักจั่นที่มีความต้านทานต่อสารกำจัดแมลงอื่น ๆ  ได้มากยิ่งขึ้น

                                                - ห้ามใช้ร่วมกับสารที่มีฤทธิ์เป็นด่างหรือ  ดีซีพีเอ  (DCPA)

                                                - เข้าได้กับสารกำจัดศัตรูพืชอื่น ๆ

 

ไอโปรไดโอน

(iprodione)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  dicarboximide  ออกฤทธิ์ในทางสัมผัส  ให้ผลดี  ทั้งในทางป้องกัน  และรักษาโรคพืช  โดยการไปยับยั้งการขยายพันธุ์และการเจริญเติบโตของเชื้อรา

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  3,500  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  1,000  มก./กก.  ทำให้ดวงตาและผิวหนังเกิดอาการระคายเคือง

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคกาบใบแห้ง  ที่เกิดจากเชื้อ  Thanatephorus  cucumeris  โรคใบติดที่เกิดจากเชื้อ  Rhizoctonia  solani  โรคใบจุดสีม่วง  ที่เกิดจากเชื้อ  Alternaria  porri  และ  โรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อ  A.solani  และ A.brassicola  โรคเน่า  (Botrytis  cinerea)  และโรคที่เกิดจากเชื้อ  Aspergillus  spp. , Rhizoctonia  spp. , Sclerotium  spp.

พืชที่ใช้                                   ทุเรียน  ข้าว  กระเทียม  หอมใหญ่  หอมแดง  ผักกาดเขียว  ผักกาดขาว  มะเขือเทศ  องุ่น  มันฝรั่ง  ถั่วลันเตา  ถั่วเขียว  ถั่วลิสง  แอสพารากัส  และ  สตรอเบอร์รี่

สูตรผสม                                 50%  ดับบลิวพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  ฉีดพ่นให้ทั่วเมื่อตรวจพบว่ามีโรคพืชเกิดขึ้น  ใช้ซ้ำทุก  3  อาทิตย์  ตามความจำเป็น  หรืออาจใช้ภายหลังการเก็บเกี่ยว  โดยการจุ่มหรือคลุกเมล็ดเพื่อป้องกันโรคพืช

อาการเกิดพิษ                          ผู้ได้รับพิษทางปากอาจมีอาการอ่อนเพลีย  หายใจขัด

การแก้พิษ                               ถ้าถูกผิวหนัง  ให้ล้างด้วยน้ำกับสบู่จำนวนมาก ๆ  ถ้าเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง  ถ้าเข้าปากหรือกลืนกินเข้าไป  ให้ผู้ป่วยบ้วนปากแล้วไปพบแพทย์ทันที  สำหรับแพทย์  ให้ล้างท้องคนไข้  แล้วรักษาตามอาการ

ข้อควรรู้                                  - ใช้ก่อนการเก็บเกี่ยว  14  วัน

                                                - เป็นพิษต่อปลา

                                                - อย่าเก็บน้ำยาที่ผสมแล้วไว้นานเกินกว่า  12  ชั่วโมง

                                                - ผสมกับสารกำจัดศัตรูพืชอื่น ๆ ได้

 

ไอโสโปรธิโอเลน

(isoprothiolane)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  dithiolane  ประเภทดูดซึม

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  1,190  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  10,250  มก./กก.

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคใบไหม้ของข้าวที่เกิดจากเชื้อ  Pyricularia  oryzae  โรคลำต้นเน่า  และโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อ  Fusarium  spp.

พืชที่ใช้                                   ข้าว

สูตรผสม                                 40%  อีซี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้  40  ซีซี  ผสมกับน้ำ  20  ลิตร  ฉีดพ่นต้นข้าวที่เป็นโรคก่อนปักดำหรือในขณะที่มีโรคระบาด

อาการเกิดพิษ                          ผู้ได้รับพิษจะมีอาการอ่อนเพลีย  คลื่นไส้  เวียนศีรษะ  น้ำลายฟูมปาก  หายใจไม่สะดวก  ทำให้ดวงตาระคายเคือง

การแก้พิษ                               ถ้าถูกผิวหนังให้ล้างด้วยสบู่กับน้ำจำนวนมาก ๆ  ถ้าเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง  ถ้าเข้าปาก  อย่าทำให้คนไข้อาเจียน  รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์  สำหรับแพทย์  ล้างท้องคนไข้  แล้วให้กินถ่านยาแอ๊คติเวทเต็ด  ซาร์โคล  และยาถ่ายพวกเกลือซัลเฟท  รักษาตามอาการ

ข้อควรรู้                                  - ช่วยลดจำนวนแมลงในนาข้าวได้

                                                - เคลื่อนย้ายในต้นข้าวได้ทั้งทางรากและทางใบ

 

คาซูกะมัยซิน

(kasugamycin)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารปฏิชีวนะกำจัดเชื้อรา  ประเภทดูดซึมทางใบ  ให้ผลในทางป้องกันและรักษาโรคพืช

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  22,000  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  4,000  มก./กก.

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคใบไหม้ที่เกิดจากเชื้อ  Piricularia  oryzae  โรคแอนแทรคโนส  โรครากำมะหยี่สีเขียว  โรคสแคป  และโรคที่เกิดจากเชื้อ  Septoria  spp.

พืชที่ใช้                                   ข้าว  มะเขือเทศ  พืชตระกูลแตง  ถั่ว  คื่นฉ่ายและพืชอื่น ๆ

สูตรผสม                                 2%  ดับบลิวพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ในกรณีคลุกเมล็ดใช้อัตรา  3  กรัม  ต่อเมล็ดพันธุ์  1  กก.  ถ้าฉีดพ่นใช้อัตรา  30-40  กรัม  ผสมกับน้ำ  20  ลิตร  กวนให้เข้ากันดี  แล้วฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่  เมื่อตรวจพบว่ามีโรคระบาด  ใช้ซ้ำได้ทุก  7-10  วัน

อาการเกิดพิษ                          ถ้ากลืนกินเข้าไปปริมาณมาก ๆ  จะทำให้รู้สึกไม่สบาย

การแก้พิษ                               ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ

ข้อควรรู้                                  - ค่อนข้างเป็นพิษต่อผึ้ง

                                                - เป็นสารกำจัดโรคข้าวที่ใช้ได้อย่างปลอดภัย

                                                - ใช้คลุกเมล็ดข้าว  จะป้องกันโรคบลาส  (Blast)  ได้  ประมาณ  1  เดือน

 

แมนโคเซ็บ

(mancozeb)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  dithiocarbamate  ที่ออกฤทธิ์ในทางป้องกันโรคพืช  มีความคงตัวมาก

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  มากกว่า  8,000  มก./กก.  ทางผิวหนัง  (หนู)  มากกว่า  10,000  มก./กก.  อาจทำให้ผิวหนังระคายเคือง

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคแอนแทรคโนส  โรคไฟท๊อฟโตรา  (Phytophthora)  โรคสแคป  (Scab)  โรคราน้ำค้าง  โรคเน่าดำ  โรคเน่าสีน้ำตาล  (Brown  rot)  โรค  Cercospora  และ  Septora  leaf  spot  โรค  early  และ  Late  blight  โรค  Alternaria  leaf  spot  โรค  Botrytis  leaf  blight  โรค  Rhizoctonia  brown  spot  โรคราสนิม  (Rust)  และ  Pythium  blight

พืชที่ใช้                                   กล้วย  องุ่น  มันฝรั่ง  มะละกอ  ข้าวสาลี  ฝ้าย  ถั่วเหลือง  ข้าว  มะเขือเทศ  แตงกวา  แตงอื่น ๆ  หอม  แครอท  คื่นฉ่าย  ข้าวโพด  หน่อไม้ฝรั่ง  ข้าวฟ่าง  พืชไร่ทั่วไป  พืชสวน  ผักต่าง ๆ  และไม้ประดับ

สูตรผสม                                 50%  และ  80%  ดับบลิวพี  32%  เอฟ

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตรา  40  กรัม  ผสมกับน้ำ  20  ลิตร  ฉีดพ่นที่ใบให้ทั่วต้นพืชเมื่อโรคพืชเริ่มระบาด  และพ่นซ้ำทุก  7-10  วัน  ใช้เป็นสารคลุกเมล็ดได้ด้วย

อาการเกิดพิษ                          ละอองยาอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองที่เยื่อบุจมูก  ลำคอ  ผิวหนัง  ทำให้อักเสบ  คัน  หรือไอ  ถ้ากลืนกินเข้าไปจะปวดศีรษะ  คลื่นไส้  อาเจียน  และเกิดผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง

การแก้พิษ                               ถ้าถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำกับสบู่มาก ๆ  ถ้ากลืนกินเข้าไป  ต้องรีบทำให้คนไข้อาเจียนด้วยการล้วงคอ  หรือให้ดื่มน้ำเกลืออุ่น  สำหรับแพทย์  ทำให้คนไข้อาเจียนหรือล้างท้อง  แล้วถ่ายท้องด้วยยาโซเดียมซัลเฟท  หรือ  แม๊กนีเซียมซัลเฟท  ห้ามให้ยาหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  ไขมัน  และน้ำมัน  ผสมอยู่  รักษาคนไข้ตามอาการที่ปรากฏ

ข้อควรรู้                                  - ระยะเวลาก่อนการเก็บเกี่ยว  7-21  วัน

                                                - เป็นพิษต่อปลา

                                                - ในระหว่างเก็บอย่าปล่อยให้เปียกชื้น

                                                - ใช้ผสมกับสารกำจัดศัตรูพืชอื่น ๆ ได้

                                                - ให้ผลดีที่สุดเมื่อใช้ป้องกันโรคพืช

 

มาเน็บ

(maneb)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  dithiocarbabate  ออกฤทธิ์ให้ผลในทางป้องกันโรคพืชที่เกิดกับใบ

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  6,750  มก./กก.  ทางผิวหนัง  (หนู)  มากกว่า  5,000  มก./กก.  อาจทำให้ผิวหนัง  ดวงตาและระบบหายใจเกิดอาการระคายเคือง

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคใบไหม้ของมันฝรั่งและมะเขือเทศ  โรคใบจุด  (Leaf  spot)  โรคแอนแทรคโนสของแตงกวา  โรคใบม้วน  โรคเน่าดำขององุ่น  โรคใบจุด  Alternaria  โรคราน้ำค้าง  โรค  Purple  blotch  ของหอม  โรคไรสนิม  โรคเน่าสีน้ำตาล  และโรคอื่น ๆ ที่เกิดกับพืชไร่  พืชสวน  ผัก  ไม้ดอกและไม้ประดับทั่วไป

พืชที่ใช้                                   กล้วย  หน่อไม้ฝรั่ง  องุ่น  กล้วยไม้  มะเขือเทศ  ถั่วเหลือง  ถั่วลิสง  หอม  กระเทียม  ผักตระกูลกะหล่ำ  คะน้า  พืชตระกูลแตง  มันฝรั่ง  ข้าวโพด  ยาสูบ  กุหลาบ  มะละกอ  และพืชอื่น ๆ

สูตรผสม                                 80%  ดับบลิวพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตรา  35-50  กรัม  ผสมกับน้ำ  20  ลิตร  กวนให้ผสมกันดี  แล้วฉีดพ่นที่ใบให้ทั่วต้นพืช  ฉีดซ้ำได้ทุก  3-10  วัน  ตามความจำเป็น  ถ้าสภาพอากาศเหมาะสมกับการเจริญเติบโตและระบาดของโรค  Purple  blotch  ของหอม  โรคราสนิม  โรคเน่าสีน้ำตาล  โรคจุดดำกุหลาบและอื่น ๆ  แล้ว  ควรฉีดพ่นให้ถี่ขึ้นกว่าปกติ

ข้อควรรู้                                  - ระยะเวลาที่ใช้ก่อนการเก็บเกี่ยว  7-14  วัน

                                                - เมื่อถูกผิวหนังอาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ได้

อาการเกิดพิษ                          สำหรับผู้แพ้  เมื่อถูกผิวหนัง  และเยื่อบุต่าง ๆ  จะทำให้เกิดอาการอักเสบบวมแดง  ถ้าเข้าปากหรือกลืนกินเข้าไป  จะทำให้คลื่นไส้  อาเจียน  ท้องเสีย  และเซื่องซึม

การแก้พิษ                               ถ้าถูกผิวหนังให้รีบล้างด้วยน้ำกับสบู่มาก ๆ  ถ้าเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดนาน ๆ  ถ้ากลืนกินเข้าไป  ทำให้คนไข้อาเจียนแล้วล้างท้องด้วย  laxative  salt  รักษาตามอาการ  ห้ามให้ยาหรืออาหารที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่

 

เมตาแล๊กซิล

(metalaxyl)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  acylalanine  ประเภทดูดซึม  ออกฤทธิ์ให้ผลในทางป้องกันและรักษาโรคพืช

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  669  มก./กก.  ทางผิวหนัง  (หนู)  มากกว่า  3,100  มก./กก.  อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองที่ผิวหนัง

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรครากเน่า  โรคโคนเน่า  โรคลำต้นดำ  โรคราน้ำค้าง  โรคอื่น ๆ  ที่เกิดจากเชื้อ  Pythium  spp. , Phytophthora  spp.  และ  Phycomycetes  spp.

พืชที่ใช้                                   ทุเรียน  ส้ม  ยาสูบ  พริกไทย  พลู  เผือก  พริก  ข้าวฟ่าง  ข้าวโพด  พืชตระกูลแตง  หอม  มะเขือเทศ  มันฝรั่ง  ถั่วลันเตา  และใช้คลุกเมล็ด  ถั่วเหลือง  ฝ้าย  และเมล็ดพืชอื่น ๆ

สูตรผสม                                 5%  จี  25%  ดับบลิวพี  35%  เอสดี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ชนิดฉีดพ่น  อัตราที่ใช้แตกต่างกันออกไป  ขึ้นอยู่กับชนิดพืชที่ใช้และวิธีที่จะใช้  ถ้าใช้ทาต้น  จะใช้ในอัตรา  80-100  กรัม  ผสมกับน้ำ  1  ลิตร  ถ้าฉีดพ่นใช้อัตรา  20-40  กรัม  ผสมกับน้ำ  20  ลิตร  สำหรับชนิดคลุกเมล็ด  ใช้อัตรา  7-10  กรัม  ต่อเมล็ดหนัก  1  กก.  และชนิดหยอดหลุมหรือโรยหน้าดิน  ใช้อัตรา  20-40  กรัม  ต่อตารางเมตร

อาการเกิดพิษ                          เมื่อเกิดมีพิษจะมีอาการเหงื่อออกมาก  ซึม  กล้ามเนื้อกระตุก-สั่น  เคลื่อนไหวตัวลำบากและหายใจขัด

การแก้พิษ                               ถ้าเกิดพิษที่ผิวหนัง  ให้รีบล้างน้ำจำนวนมาก ๆ  ถ้าเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดนานอย่างน้อย  15  นาที  ถ้ากลืนกินเข้าไป  ทำให้คนไข้อาเจียนด้วยการล้วงคอ  หรือดื่มถ่านยาแอ๊คติเวทเต็ด  ซาร์โคล  แล้วรักษาตามอาการ

ข้อควรรู้                                  - ห้ามใช้ฉีดพ่นใบยาสูบ

                                                - ใช้ผสมฉีดพ่นร่วมกับสารกำจัดเชื้อราและสารกำจัดศัตรูพืชอื่น ๆ ได้

                                                - ออกฤทธิ์ได้ยาวนาน  สำหรับในดินอยู่ได้  70-90  วัน

                                                - การใช้ยานี้ซ้ำอย่างเดียวนาน ๆ  อาจทำให้เชื้อราเกิดพันธุ์ต้านทานขึ้นมาได้

 

เม็ททิแรม

(metiram)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  dithiocarbamate  ที่ออกฤทธิ์ในทางป้องกันโรคพืชที่เกิดกับใบพืช

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  มากกว่า  10,000  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  2,000  มก./กก.

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคใบไหม้  (Early  and  late  blight)  โรคราสนิม  โรคจุดดำ  (Black  spot)  โรคเน่าดำ  โรคเน่าสีน้ำตาล  (Brown  rot)  โรคสแคป  โรคใบจุด  Cercospora  โรคราน้ำค้าง  โรคเน่าคอดิน  โรคแอนแทรคโนส  และโรคอื่น ๆ

พืชที่ใช้                                   มันฝรั่ง  องุ่น  หน่อไม้ฝรั่ง  ผักตระกูลคื่นฉ่าย  แตง  ถั่วลันเตา  ยาสูบ  มะเขือเทศ  ข้าวโพด  กุหลาบ  ไม้ดอกและไม้ประดับทั่วไป

สูตรผสม                                 80%  ดับบลิวพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  ผสมกับน้ำกวนให้เข้ากันดี  แล้วฉีดพ่นที่ใบทุก  7-10  วัน  ตลอดฤดูการปลูก

ข้อควรรู้                                  - ห้ามผสมกับพาราไธออน  หรือสารอื่นที่มีความเป็นด่างสูง

                                                - เป็นพิษต่อปลา

                                                - พิษตกค้างมีอายุยาวนาน

                                                - เข้ากับสารกำจัดศัตรูพืชอื่น ๆ ได้เกือบทั้งหมด

 

มีโปรนิล

(mepronil)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารประกอบ  benzanilide  ที่กำจัดเชื้อราที่เกิดกับใบพืช

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  10,000  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  10,000  มก./กก.  ทำให้ดวงตาเกิดอาการระคายเคือง

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคกาบใบไหม้  โรคราสนิม  โรคเน่าคอดิน  และโรคอื่น ๆ

พืชที่ใช้                                   ข้าว  ไม้ผล  ผักต่าง ๆ  และไม้ประดับทั่วไป

สูตรผสม                                 75%  ดับบลิวพี  และ  3%  ฝุ่น

วิธีใช้                                       ใช้ฉีดพ่นที่ใบ  ใช้ซ้ำตามความจำเป็น

หมายเหตุ                                ไม่มีจำหน่ายในประเทศ

 

มัยโคลบูตานิล  หรือ  ซิสเธน

(myclobutanil  or  systhane)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อราประเภทดูดซึม  ออกฤทธิ์ให้ผลในทางป้องกันและรักษาโรคพืช

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนูตัวผู้)  1,600  มก./กก.  ทางผิวหนัง  (กระต่าย)  มากกว่า  5,000  มก./กก.

โรคพืชที่กำจัดได้                  ป้องกันและกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรา  Ascomycetes , Deuteromycetes  และ  Basidiomycetes

พืชที่ใช้                                   อยู่ในระหว่างการทดลอง

สูตรผสม                                 อยู่ในรูปน้ำมันผสมน้ำ  (อีซี)  และผงละลายน้ำ  (ดับบลิวพี)

หมายเหตุ                                ไม่มีจำหน่ายในประเทศ

 

นีโอ อะโซซิน

(neo – asozin)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  organic  arsenical  ออกฤทธิ์ให้ผลในทางป้องกันโรคพืช

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  5,700  มก./กก.  (หนู)  ทำให้ผิวหนังและดวงตาระคายเคือง

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคกาบใบไหม้  และ  โรคเน่าของผลองุ่นสุก

พืชที่ใช้                                   ข้าว  องุ่น

สูตรผสม                                 6.5%  อีซี  4%  ฝุ่น

อัตราใช้และวิธีใช้                  สำหรับข้าว  ฉีดพ่นให้ทั่วทั้งที่กาบใบและลำต้น  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก

ข้อควรรู้                                  - ปลาจะตาย  เมื่อมีตัวยานี้อยู่ในน้ำ  2-20  ppm.

                                                - หลีกเลี่ยงอย่าใช้ซ้ำหลายครั้ง  ควรใช้ก่อนระยะแตกยอดอ่อนเท่านั้น

                                                - อาจใช้ผสมกับสารกำจัดศัตรูพืชอื่น ๆ ได้

 

โอฟูเรซ

(ofurace)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  phenylamide  ประเภทดูดซึม  ออกฤทธิ์ให้ผลทั้งในทางป้องกันและรักษาโรคพืช  ดูดซึมเข้าลำต้นได้ทั้งทางรากและใบ

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  2,600  มก./กก.  (หนู)  ทางผิวหนัง  มากกว่า  5,000  มก./กก.  (กระต่าย)  อาจทำให้ดวงตาและผิวหนังระคายเคือง

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคที่เกิดจากเชื้อ  Phycomycetes  ซึ่งได้แก่  โรคราน้ำค้าง  โรค  Late  blight  และ  โรคที่เกิดจากเชื้อ  Phytophthora  คือโรครากเน่าและโรคอื่น ๆ

พืชที่ใช้                                   องุ่น  ผักกาดหอม  มันฝรั่ง  ยาสูบ  ข้าว  และพืชสวน

สูตรผสม                                 50%  ดับบลิวพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  ผสมน้ำฉีดพ่นให้ทั่วใบพืช  14  วัน/ครั้ง  หรืออาจจะใช้โดยวิธีรดโคนต้น  จุ่มกิ่งพันธุ์  หรือคลุกเมล็ดก็ได้

การแก้พิษ                               ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ

ข้อควรรู้                                  - ไม่สามารถกำจัดโรคสแคป  โรคราสนิม  โรคราแป้ง  โรคเน่าดำและโรคอื่น ๆ  ที่เกิดจากเชื้อ  Botrytis  spp.  Fusarium  spp.  และ  Septoria  spp.

                                                - แสดงผลในทางรักษาโรคพืชได้ดีมาก

 

อ๊อกซาไดซิล

(oxadixyl)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  phenylamide  ประเภทดูดซึม  ออกฤทธิ์ให้ผลในทางป้องกันและรักษาโรคพืช

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  1,860  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  2,000  มก./กก.

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคที่เกิดจากเชื้อ  Peronosporales  รวมทั้งโรคราน้ำค้าง  โรคใบไหม้  (Early  and  late  blight)  โรคราสนิม  และโรคพืชอื่น ๆ

พืชที่ใช้                                   องุ่น  มะเขือเทศ  มันฝรั่ง  พืชผัก  ยาสูบ  ไม้ผลและพืชอื่น ๆ

สูตรผสม                                 4%  และ  90%  อีซี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  ฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืช  เมื่อพบว่ามีโรค  ฉีดพ่นซ้ำทุก  10-14  วัน

การแก้พิษ                               ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ

ข้อควรรู้                                  - นิยมใช้ในลักษณะที่ผสมกับสารอื่น  เพื่อช่วยให้การป้องกันโรคพืชกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

                                                - สามารถแทรกซึมเข้าไปในต้นได้อย่างรวดเร็วโดยผ่านทางใบและราก

 

อ๊อกซิน คอปเปอร์

(oxine  copper)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  organic  copper  หรือ  quinoline

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  10,000  มก./กก.

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคมีลาโนส  โรคเน่าที่เกิดจากเชื้อ  Alternaria  โรคใบไหม้  โรคแอนแทรคโนส  โรคราน้ำค้าง  โรคสแคป  โรค  Sooty  blotch  และ  Molds  and  rots

พืชที่ใช้                                   ดอกคาร์เนชั่น  กุหลาบ  มะเขือเทศ  แตงต่าง ๆ  ส้ม  ชา  รวมทั้งใช้ทาอุปกรณ์เก็บและลังบรรจุผลไม้

สูตรผสม                                 50%  ดับบลิวพี  และในรูปน้ำมันผสมน้ำ  (อีซี)

วิธีใช้                                       ใช้คลุกเมล็ดหรือใช้ทาแผลพืชภายหลังถูกตัดแต่งกิ่ง  หรือใช้วิธีการอื่นที่แนะนำบนฉลาก

หมายเหตุ                                ไม่มีจำหน่ายในประเทศ

 

อ๊อกซี่คาร์บ๊อกซิน

(oxycarboxin)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดเชื้อรา  anilide  หรือ  oxathiin  ประเภทดูดซึม  ออกฤทธิ์ให้ผลในทางป้องกันและรักษาโรคพืช  ซึมผ่านทางใบและรากเข้าสู่ลำต้น

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  2,000  มก./กก.  ทางผิวหนัง  (กระต่าย)  มากกว่า  16,000  มก./กก.

โรคพืชที่กำจัดได้                  โรคราสนิม  (rust)

พืชที่ใช้                                   กาแฟ  ธัญพืช  ไม้ดอกและไม้ประดับทั่วไป

สูตรผสม                                 20%  เอสแอล

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก

การแก้พิษ                               ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ

ข้อควรรู้                                  - ระยะเวลาที่ใช้ก่อนการเก็บเกี่ยว  21  วัน

                                                - เป็นอันตราย  เมื่อกลืนกินเข้าไป  ทำให้ดวงตา  ผิวหนัง  และระบบทางเดินหายใจเกิดอาการระคายเคือง

                                                - เป็นอันตรายต่อปลา

                                                - อย่าใช้กับพืชอาหารคนและสัตว์

http://phkaset.com/Admin/images/106255414592-Logo02Zsmall.jpg                                                - อย่าผสมกับสารกำจัดศัตรูพืชอย่างอื่น