เมนูหลัก
 Facebook สมาชิก

สินค้ามาใหม่

แมกนีเซียมคีเลท

แมกนีเซียมคีเลท

อาหารรอง "แมกนีเซียมชนิดเข้มข้นพิเศษ “แมกซ์” สูตรเร่งใบเขียว เพิ่มการสังเคราะห์แสง คุณสมบัติ : เป็นธาตุอาหารรองในรูปคีเลท ใช้ฉีดพ่นได้ทุกช่วงของพืช ช่วยเพิ่มการสังเคราะห์แสงของใบพืช เร่งใบเขียว บำรุงต้น

กลุ่มบริษัทภควัต
ลดต้นทุนกว่า 50% เพิ่มคุณภาพ และปริมาณผลผลิต
ลดต้นทุนกว่า 50% เพิ่มคุณภาพ และปริมาณผลผลิต
ลดต้นทุนกว่า 50% เพิ่มคุณภาพ และปริมาณผลผลิต

การป้องกันและกำจัดไส้เดือนฝอยรากปมศัตรูพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ ต้นเหตุของโรครากปม

ไส้เดือนฝอยรากปมศัตรูพืชเศรษฐกิจ  กับการป้องกันและกำจัด

 

 

 

โรคราก ปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอย เป็นโรคหนึ่งที่มีความสำคัญทำให้ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ปัจจุบันที่พบมีการระบาดอย่างมาก ในเกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทย ทั้งใน ผัก(พริกไทย, ข่า, ขิง, พริก, มะเขือ, มะเขือเทศ, แตงต่าง ๆ, ผักชี, กระเจี๊ยบเขียว, ผักกาดหอม, ผักคะน้า, ผักกวางตุ้ง,ฯลฯ) ,ไม้ผล(ฝรั่ง, ลองกอง, ลางสาด, ลำไย, มะละกอ, ฯลฯ) ,ข้าวและพืชไร่(อ้อย,ปอ,ข้าวโพด,ถั่วเขียว,ฯลฯ)  รวมถึงไม้ดอก-ไม้ประดับ(เยอบีร่า, ปทุมมา, กล้วยไม้ ดีปลี,ฯลฯ) ซึ่งแทบจะเรียกได้ว่า พืชส่วนใหญ่กว่า 80 เปอร์เซ็นต์ มีความเสี่ยงต่อการเข้าทำลายและการระบาดของไส้เดือนฝอยรากปม ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกษตรกร ต้องขาดทุน หรือมีต้นทุนที่สูงขึ้น ในการจัดการและป้องกัน รวมถึงการกำจัดเมื่อมีการเข้าทำลาย 

 

http://phkaset.com/userfiles/yerbera-rootknot.jpeg

รากต้นเยอบีร่า ถูกไส้เดือนฝอยรากปมเข้าทำลาย

 

http://phkaset.com/userfiles/rice-rootknot.jpeg

ไส้เดือนฝอยรากปมทำลายรากต้นข้าว ในนาข้าว

 

เชื้อสาเหตุ
         เกิดจากไส้เดือนฝอย Meloidogyne incognita (Kajoid & White) Chitwood

 

 

http://phkaset.com/userfiles/Meloidogyne_incognita.jpg

ไส้เดือนฝอย Meloidogyne incognita

ลักษณะการทำลาย
          พืช จะแสดงอาการเหี่ยวเฉาในเวลากลางวัน แคระแกรน ใบเหลือง ซึ่งเป็นอาการคล้ายกับการขาดน้ำ หรือขาดธาตุอาหาร เมื่อขุดดูส่วนรากจะเห็นรากเป็นปม เกิดจากการที่ตัวอ่อนไส้เดือนฝอยที่มีอยู่ในดินจะเข้าไปอยู่ในรากพืชดูดกิน น้ำเลี้ยงและ เจริญเติบโตอยู่ภายในรากพืช ทำให้รากส่วนนั้นพองตัวขึ้นเห็นเป็นปม ถ้าดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณปลายรากจะทำให้เกิดอาการรากกุด รากพืชไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ ต้นพืชก็จะเหลืองตายในที่สุด


 

http://phkaset.com/userfiles/chilli-rootknot.jpg

รากพริก ถูกไส้เดือนฝอยรากปมเข้าทำลาย

 

http://phkaset.com/userfiles/tomatorootknot.jpg

รากมันฝรั่ง ถูกไส้เดือนฝอยรากปมเข้าทำลาย

 

การแพร่ระบาด
          ไส้เดือนฝอยรากปมสามารถแพร่กระจายไปได้โดยติดไปกับดินที่นำมาเพาะชำ หรือ ดินที่ติดไปตามเครื่องมือการเกษตร เช่น ไถ จอบ เป็นต้น  รวม ถึงสามารถระบาดทางน้ำได้ ในกรณีที่ใช้น้ำจากแหล่งชลประทานเดียวกัน เช่น หากสวนที่มีการระบาด ถ่ายเทน้ำลงสู่คลองชลประทาน ไส้เดือนฝอยส่วนหนึ่งจะพักตัวอยู่กับวัชพืช ในและริมคลองชลประทาน เมื่อสวนปลายน้ำดูดน้ำเข้าไปใช้ ไข่และตัวไส้เดือนฝอยรากปม ก็สามารถแพร่ระบาดได้ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่

 

http://phkaset.com/userfiles/kaa-rootknot.jpeg                        http://phkaset.com/userfiles/image/Potato_rootknot.jpg

           รากขิง ถูกไส้เดือนฝอยรากปมเข้าทำลาย                  มันฝรั่งปกติกับมันฝรั่งที่ถูกไส้เดือนฝอย Meloidogyne incognita ทำลาย

การป้องกันกำจัด  วิธี ที่ดีที่สุดและประหยัดที่สุด คือ การควบคุมและป้องกันก่อนที่จะถูกเข้าทำลาย เพราะเกษตรกรโดยส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ชะล่าใจ โดยมักสังเกตพบเมื่อพืชมีอาการต้นเหลืองโทรมแล้ว ซึ่งอาการนี้ จะสังเกตเห็นเมื่อ มีการเข้าทำลายระบบรากอย่างหนักแล้ว ทำให้บางครั้งการกำจัดไม่สามารถได้ หรือ ทำไม่ได้ทันท่วงเวลา  รากพืชที่ถูกทำลายเสียหายเกินจะฟื้นฟู ผลผลิตเสียหาย 100 เปอร์เซ็นต์  โดยเฉพาะกลุ่มพืชอายุสั้น เช่น ผัก, ไม้ดอกและไม้ประดับ, พืชอายุเก็บเกี่ยวสั้นอื่น ๆ   ดังนั้นหากเราได้พบหรือได้ทราบข่าวการระบาดของไส้เดือนฝอยในแปลงใกล้เคียง ก็ควรรีบป้องกันไว้แต่เนิ่น ๆ  เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดมายังแปลงของเรา
          1. การเขตกรรม

1.1      การ ไถพรวน การใช้ผานไถลึกทำให้ดินไม่แน่น เมื่อปทุมมาสร้างหัวในดินที่มีการระบายน้ำดีทำให้ไส้เดือนฝอยถูกพาไปกับน้ำ จะช่วยลดปริมาณไส้เดือนฝอย ให้ไม่มารวมกันอยู่ที่บริเวณหัว

1.2      การไขน้ำท่วมแปลง กรณีเป็นที่ลุ่มการปล่อยให้น้ำขังนาน ๆ ปริมาณ ไส้เดือนฝอยจะน้อยลง

1.3      การกำจัดวัชพืช โดยเฉพาะพวกใบกว้าง ในขณะที่พืชตระกูลหญ้าส่วนใหญ่เป็นพืชอาศัย

1.4      การ ใส่ปุ๋ยอินทรีย์วัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด ทำให้คุณสมบัติดินดีขึ้น และเพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นศัตรูธรรมชาติของไส้เดือนฝอย

1.5      การเก็บรากและหัวที่มีไส้เดือนฝอยฝังตัวอยู่ออกนอกแปลงไปเผาทิ้ง

การใช้สารชีวภัณฑ์ พีแม็ก เพื่อกำจัดไส้เดือนฝอย

ใช้ชีวภัณฑ์กำจัดไส้เดือนฝอยรากปม พีแม็ก ฉีดพ่นผิวดินบริเวณเพาะปลูกหรือดินบริเวณรอบทรงพุ่ม เพื่อกำจัดไข่และตัวไส้เดือนฝอยรากปมในพื้นที่ ตามกรรมวิธีดังนี้ คือ

การใช้ พีแม็ก ควบคุมและกำจัดไส้เดือนฝอยรากปม   

กรณีควบคุมและป้องกัน ใช้อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมราดหรือฉีดพ่นผิวดิน หรือดินบริเวณรอบทรงพุ่ม ทุก ๆ 3 เดือน

กรณีมีการระบาดใช้กำจัด ใช้อัตรา 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมราดหรือฉีดพ่นผิวดิน(หลังรดน้ำพืช)รอบทรงพุ่ม 2 ครั้ง ห่างกัน 15 วัน

แนะนำให้ใช้ร่วมกับไตรโคแม็ก(ป้องกันรากเน่า) และไบโอเฟอร์ทิล เพื่อฟื้นฟูสภาพต้น กระตุ้นการแตกรากใหม่เร่งด่วน

 

หมายเหตุ ไม่แนะนำให้ใช้สารเคมีในการฉีดพ่น โรย หรือจุ่มท่อนหรือหัวพันธุ์เพื่อกำจัด เนื่องจาก การระบาดของไส้เดือนฝอยรากปม เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  แต่การใช้สารเคมีนั้นสามารถควบคุมได้เพียงแค่ระยะเวลาหนึ่ง(ประมาณ 2-4 อาทิตย์) เท่านั้น อีกทั้งสารเคมียังสามารถป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยได้แค่รากเดิมและต้นเท่า นั้น แต่ไส้เดือนฝอยในบริเวณดินโดยรอบจะไม่ถูกทำลายไปด้วย ดังนั้นเมื่อสารเคมีหมดฤทธิ์ ก็จะมีการเข้าทำลายซ้ำ และระบาดต่อเนื่องไปอีก  และหากใช้สารเคมีบางชนิดเข้มข้นเกินไป ยังทำลายและยับยั้งการแตกรากใหม่ของพืชทำให้รากเน่าหรือเฉาอีกด้วย