เมนูหลัก
 Facebook สมาชิก

สินค้ามาใหม่

แมกนีเซียมคีเลท

แมกนีเซียมคีเลท

อาหารรอง "แมกนีเซียมชนิดเข้มข้นพิเศษ “แมกซ์” สูตรเร่งใบเขียว เพิ่มการสังเคราะห์แสง คุณสมบัติ : เป็นธาตุอาหารรองในรูปคีเลท ใช้ฉีดพ่นได้ทุกช่วงของพืช ช่วยเพิ่มการสังเคราะห์แสงของใบพืช เร่งใบเขียว บำรุงต้น

กลุ่มบริษัทภควัต
ลดต้นทุนกว่า 50% เพิ่มคุณภาพ และปริมาณผลผลิต
ลดต้นทุนกว่า 50% เพิ่มคุณภาพ และปริมาณผลผลิต
ลดต้นทุนกว่า 50% เพิ่มคุณภาพ และปริมาณผลผลิต

การป้องกันพิษตกค้างและผลข้างเคียงของการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

สารพิษ,พิษตกค้าง,ยาฆ่าแมลง,สารกำจัดศัตรูพืช,คน,คาร์บาเมต,ออร์กาโนฟอสเฟต,ล้างผัก,ผลไม้,ศัตรูพืช,หนอน,มด,แมลง,วัตถุมีพิษ,ปลอดสารพิษ,สารหนู,แมลงสาบ,ปลวก,หนอนผีเสื้อ,เพลี้ย,ยุง,กำจัดยุง,คลอริเนตเตทไฮโดรคาร์บอน,ออร์กาโนคลอรีน,ไซเปอร์เมธริน,มาลาไทออน,คาร์บาริล,เซฟวิน,ฟูราดาน,เทมิค,ฟีโรโมน,ฮอร์โมน,อินทรีย์