เมนูหลัก
 Facebook สมาชิก

สินค้ามาใหม่

แมกนีเซียมคีเลท

แมกนีเซียมคีเลท

อาหารรอง "แมกนีเซียมชนิดเข้มข้นพิเศษ “แมกซ์” สูตรเร่งใบเขียว เพิ่มการสังเคราะห์แสง คุณสมบัติ : เป็นธาตุอาหารรองในรูปคีเลท ใช้ฉีดพ่นได้ทุกช่วงของพืช ช่วยเพิ่มการสังเคราะห์แสงของใบพืช เร่งใบเขียว บำรุงต้น

กลุ่มบริษัทภควัต
ลดต้นทุนกว่า 50% เพิ่มคุณภาพ และปริมาณผลผลิต
ลดต้นทุนกว่า 50% เพิ่มคุณภาพ และปริมาณผลผลิต
ลดต้นทุนกว่า 50% เพิ่มคุณภาพ และปริมาณผลผลิต

ข้อควรระวังกับสารกำจัดวัชพืช(ยาฆ่าหญ้า) ตอนที่ 2

บท ความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำ ชื่อสารเคมี(ชื่อสามัญ) ชนิดต่างๆ  มาเผยแพร่ให้เกษตรกร,ผู้สนใจ,ฯลฯ ได้รู้ถึงประโยชน์, อันตราย, และความเป็นพิษเพื่อจะได้เลือกใช้สารเคมีอย่างระมัดระวัง(ในกรณีที่จำเป็น) มิได้ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรหรือผู้อ่านใช้สารเคมีเพิ่มขึ้น เพียงแต่หากจำเป็นต้องใช้สารเคมี  ก็ควรใช้อย่างรู้คุณและโทษของมันอย่างถูกต้อง และได้ประโยชน์ คุ้มค่ากับเงินลงทุนที่เสียไปทุกบาททุกสตางค์ และไม่ทำให้ผู้บริโภครวมถึงตัวเกษตรกรและผู้ใช้เองต้องตกเป็นเหยื่อของพิษ ภัยจากการใช้สารเคมีโดยมิได้รู้แจ้ง ซึ่ง ทางผู้โพสหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรและบุคคลทั่วไปไม่มากก็น้อย  สำหรับท่านที่มีเพื่อน,มิตร,ญาติสนิท,ฯลฯ ที่ทำเกษตร หรือเกี่ยวข้องทางด้านนี้อยู่ ก็รบกวนช่วยนำไปเผยแพร่นะครับ ผมเองได้ข้อมูลมาตั้งแต่สมัยที่ยังทำการเกษตรอยู่ จาก หนังสือ "สารกำจัดศัตรูพืชในประเทศไทย"  เป็นหนังสือที่หาค่อนข้างยาก ปัจจุบันไม่ทราบว่ามีตีพิมพ์อีกหรือไม่ แต่ข้อมูลก็ยังสามารถใช้ได้ดีอยู่ จึงอยากนำมาเผยแพร่ให้คนรักต้นไม้,เกษตรกร,หรือคนที่เกี่ยวข้องได้ทราบกัน

ฝ่ายข้อมูลเกษตรฯ

บริษัท ภควัตเพื่อนเกษตร จำกัด

 

ไดคลอร์พรอพ - พี

(dichlorprop - P)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืชที่มีความใกล้เคียงกับ  2,4-ดี

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  มากกว่า  825  มก./กก.  แต่น้อยกว่า  1,000  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  4,000  มก./กก.

วัชพืชที่กำจัดได้                    กำจัดวัชพืชใบกว้าง  ไม้พุ่มและวัชพืชน้ำ

พืชที่ใช้                                   ใช้กำจัดวัชพืชในไร่ธัญพืช  ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และตามไหล่ทาง-ถนน

สูตรผสม                                 60%  เอเอส

การแก้พิษ                               ยาแก้พิษโดยเฉพาะยังไม่เป็นที่ทราบกัน  ถ้าเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดนานมาก ๆ  แล้วไปพบแพทย์  ถ้ากลืนกินเข้าไป  ทำให้คนไข้อาเจียนแล้วรักษาตามอาการ

 

ไดมีฟูรอน

(dimefuron)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  oxadiazole  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชได้ทั้งในแบบก่อนงอก  และภายหลังงอกดูดซึมเข้าลำต้นได้โดยทางราก

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  2,000  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  1,000  มก./กก.

วัชพืชที่กำจัดได้                    วัชพืชใบกว้าง

พืชที่ใช้                                   พืชตระกูลกะหล่ำ  ถั่วและสัปปะรด

สูตรผสม                                 50%  ดับบลิวพี

การแก้พิษ                               ยาแก้พิษโดยเฉพาะยังไม่เป็นที่ทราบกัน  รักษาตามอาการ

ข้อควรรู้                                  นิยมใช้ผสมกับสารกำจัดวัชพืชอย่างอื่นเพื่อให้สามารถกำจัดวัชพืชได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

 

ไดเม็ทธามีทริน

(dimethametryn)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  triazine  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชได้ทั้งก่อนงอกและภายหลังงอก  ดูดซึมได้ทางรากและใบ

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  3,000  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  2,150  มก./กก.

วัชพืชที่กำจัดได้                    วัชพืชใบกว้างประเภทล้มลุกและยืนต้น

พืชที่ใช้                                   กำจัดวัชพืชในนาข้าวและไร่อ้อย

 

ไดไนตรามีน

(dinitramine)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืชประเภทเจาะจงพืชและกำจัดแบบก่อนงอก

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  3,000  มก./กก.  ทางผิวหนัง  (กระต่าย)  6,800  มก./กก.

วัชพืชที่กำจัดได้                    วัชพืชใบกว้างและหญ้าประเภทล้มลุก

พืชที่ใช้                                   ฝ้าย  ถั่วลิสง  ถั่วเหลืองและทานตะวัน

สูตรผสม                                 25%  อีซี

 

ไดยูรอน

(diuron)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  urea  กำจัดวัชพืชได้ทั้งแบบก่อนงอกและภายหลังงอก

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  3,400  มก./กก.  อาจทำให้ดวงตาและผิวหนังระคายเคือง

วัชพืชที่กำจัดได้                    หญ้าตีนนก  หญ้าตีนกา  หญ้าตีนติด  หญ้าไม้กวาด  หญ้ารังนก  หญ้านกสีชมพู  ผักเบี้ยใหญ่  ผักโขม  หญ้าอื่น ๆ  และวัชพืชใบกว้างอีกเป็นจำนวนมาก

พืชที่ใช้                                   สัปปะรด  อ้อย  ชา  กาแฟ  มะละกอ  ส้ม  กล้วย  มันสำปะหลัง  ปาล์ม  ยางพารา  ฝ้าย  องุ่น  แอสพารากัส  และพืชที่ไม่ได้ทำการเพาะปลูก

สูตรผสม                                 80%  ดับบลิวพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  โดยทั่วไปใช้อัตรา  365-725  กรัม/ไร่  ผสมกับน้ำ  ฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่ทันที  ภายหลังจากปลูกพืชเสร็จและก่อนที่วัชพืชจะงอก

การแก้พิษ                               ถ้าเกิดพิษที่ผิวหนัง  ให้ล้างออกด้วยน้ำกับสบู่จำนวนมาก ๆ  ถ้าเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดนาน ๆ  ถ้ากลืนกินเข้าไป  ทำให้ผู้ป่วยอาเจียนทันทีแล้วให้กินถ่านยาแอ็คติเวทเต็ด  ซาร์โคล  แล้วนำส่งแพทย์  สำหรับแพทย์  ยาแก้พิษโดยเฉพาะยังไม่เป็นที่ทราบกัน  รักษาตามอาการ

ข้อควรรู้                                  - อย่าใช้ในขณะที่มีแสงแดดจัดหรือกับดินปนทราย

                                                - อย่าปลูกพืชที่อ่อนแอต่อไดยูรอน  ภายใน  12  เดือนหลังจากใช้

                                                - เป็นสารไม่กัดกร่อนและไม่ระเหย

 

ดีพีเอกซ์ แอล - 5300

(DPX – L - 5300)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  sulfon , urea  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชแบบภายหลังงอก

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  มากกว่า  5,000  มก./กก.  ทางผิวหนัง  (กระต่าย)  มากกว่า  2,000  มก./กก.

วัชพืชที่กำจัดได้                    วัชพืชใบกว้างและหญ้าต่าง ๆ

พืชที่ใช้                                   ข้าวสาลี  ข้าวบาเลย์

สูตรผสม                                 75%  เอสซี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้ตามคำแนะนำบนฉลาก

การแก้พิษ                               ถ้าเกิดพิษที่ผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำกับสบู่จำนวนมาก ๆ  ถ้าเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำจำนวนมาก ๆ  และถ้ามีอาการระคายเคืองให้ปรึกษาแพทย์

 

ดีเอสเอ็มเอ

(DSMA)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  organoarsenic  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชแบบภายหลังงอกโดยทางสัมผัส

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  1,800  มก./กก.

วัชพืชที่กำจัดได้                    หญ้าชนิดต่าง ๆ  โดยกำจัดแบบภายหลังงอก

พืชที่ใช้                                   ฝ้าย  ส้ม  และกำจัดวัชพืชในพื้นที่มิได้ทำการเพาะปลูก

สูตรผสม                                 80%  เอสพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  ผสมน้ำแล้วฉีดพ่นที่ต้นวัชพืชโดยตรง  กำจัดวัชพืชในไร่ฝ้าย  ควรให้ฝ้ายมีความสูงประมาณ  3-4  นิ้ว  จนถึงระยะออกดอก  และไม่ควรใช้เกิน  2  ครั้ง  ต่อหนึ่งฤดูปลูก

ยาแก้พิษ                                 ยาบีเอแอล  (BAL)

ข้อควรรู้                                  - ไม่กัดกร่อนโลหะ

                                                - ใช้ผสมกับ  2,4-ดี  ได้

                                                - ให้ผลดีที่สุดในการกำจัดวัชพืชที่อยู่ในระยะที่เป็นต้นอ่อนและกำลังเจริญเติบโต

 

อีพีทีซี

(EPTC)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  thiocarbamate  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชแบบก่อนงอก

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  1,630  มก./กก.  (Technical  grade)

วัชพืชที่กำจัดได้                    วัชพืชใบแคบประเภทล้มลุกและยืนต้น  เช่น  หญ้านกสีชมพู  กกขนาก  ขาเขียด  และวัชพืชใบกว้างบางชนิด  เช่น  ผักปอดนา  เป็นต้น

พืชที่ใช้                                   กำจัดวัชพืชในนาข้าว  สวนส้ม  ข้าวโพด  ฝ้าย  องุ่น  ถั่ว  มันฝรั่ง  ทานตะวันและมะเขือเทศ

สูตรผสม                                 72%  อีซี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตรา  200-400  ซีซี  ผสมน้ำ  40-60  ลิตร  ฉีดพ่นให้คลุมพื้นที่  1  ไร่  ก่อนปลูกพืช  2-4  วัน  หรือภายหลังปลูก  6-8  วัน

อาการเกิดพิษ                          ถ้าเข้าตาจะทำให้น้ำตาไหล  มองแสงสว่างไม่ได้  แสบตา  ตาแดง  และแก้วตาอักเสบ  ถ้าถูกผวิหนังอาจทำให้อักเสบ  เจ็บร้อน  คัน  พิษจากการสูดดมจะมีอาการระคายเคืองต่อเยื่อบุจมูก  จาม  ไอ  น้ำมูกไหล  มีเสมหะ  เจ็บคอ  ถ้าเข้าปากหรือกลืนกินเข้าไป  จะมีอาการแสบตามทางเดินอาหาร  ปวดท้อง  อาเจียน  เวียนศีรษะ  ชักและหมดสติ

การแก้พิษ                               ถ้าถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำกับสบู่  ถ้าเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ  ครั้ง  ถ้ากลืนกินเข้าไป  ห้ามทำให้คนไข้อาเจียน  นำผู้ป่วยส่งแพทย์  เพื่อล้างท้องด้วยสารละลาย  โซเดียม  ไบคาร์โบเนท  แล้วให้คนไข้กินถ่านยาแอ็คติเวทเต็ด  ซาร์โคล  หรือแม็กนีเซียม  ซัลเฟท  แล้วรักษาตามอาการ  ห้ามคนไข้ดื่มนมและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่

ข้อควรรู้                                  - ขณะใช้ถ้าหน้าดินเปียกชื้น  ตัวอีพีทีซีจะสูญหายไปด้วยการระเหย

                                                - ห้ามใช้กับพืชอื่นที่ไม่ได้แนะนำ  เช่น  ถั่วเหลือง  ถั่วลันเตา  ถั่วตาดำ  ลิมาบีน  และถั่วฝักอื่น

                                                - มีประสิทธิภาพในการกำจัดหญ้าได้มากกว่าวัชพืชใบกว้าง

                                                - สลายตัวหมดภายใน  4-6  สัปดาห์  ในสภาพที่ดินร้อนชื้น

                                                - ไม่กัดกร่อนโลหะและยาง

 

ฟีโนซาพรอพ - เอ็ทธิล

(fenoxaprop - ethyl)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืชประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชแบบภายหลังงอก

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  3,310  มก./กก.  ทางผิวหนัง  (กระต่าย)  มากกว่า  2,000  มก./กก.  ทำให้ผิวหนังระคายเคืองเล็กน้อย  และดวงตาระคายเคืองปานกลาง

วัชพืชที่กำจัดได้                    วัชพืชตระกูลหญ้าทั้งประเภทล้มลุกและยืนต้น

พืชที่ใช้                                   ใช้กำจัดวัชพืชในไร่ถั่วเหลือง  ถั่วลันเตา  มันฝรั่ง  ยาสูบและพืชใบกว้างอีกหลายชนิด

สูตรผสม                                 อยู่ในรูปผสมน้ำมัน  (อีซี)

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้ตามคำแนะนำบนฉลาก  โดยใช้ฉีดพ่นเมื่อหญ้างอกแล้วเป็นส่วนมาก

การแก้พิษ                               ยาแก้พิษโดยเฉพาะไม่มี  ถ้าเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำจำนวนมาก ๆ  ทันที  เป็นเวลานาน  1  นาที  ถ้ากินเข้าไป  อย่าทำให้คนไข้อาเจียน  นำคนไข้ส่งแพทย์ทันที

 

ฟีนูรอน

(fenuron)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  6,400  มก./กก.

วัชพืชที่กำจัดได้                    ไม้ยืนต้นและต้นไม้ที่มีรากหยั่งลึก

 

ฟลูอะซีฟอพ-บูทิล

(fluazifop-butyl)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  phenoxy , trifluoromethyl , pyridine  ประเภทเจาะจงพืชและดูดซึมกำจัดวัชพืชแบบภายหลังงอก

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  3,328  มก./กก.  ทางผิวหนัง  (หนู)  มากกว่า  2,420  มก./กก.  อาจทำให้ดวงตาระคายเคือง

วัชพืชที่กำจัดได้                    วัชพืชตระกูลหญ้าล้มลุกและยืนต้น

พืชที่ใช้                                   ฝ้าย  มันฝรั่ง  ถั่วเหลือง  ถั่วลิสง  ส้ม  องุ่น  กาแฟ  หอม  กล้วย  ผักต่าง ๆ  และพืชใบกว้างทั่วไป

สูตรผสม                                 35%  อีซี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  ผสมกับน้ำและฉีดพ่นที่วัชพืชโดยตรง  จะให้ผลดีในระยะที่วัชพืชมีใบ  2-4  ใบ

การแก้พิษ                               ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ

ข้อควรรู้                                  - เป็นพิษต่อปลา

                                                - ออกฤทธิ์ช้า  เคลื่อนย้ายในลำต้นจากใบไปสู่ราก

 

ฟลูโอมีทูรอน

(fluometuron)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  trifluoromethyl;urea  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชได้ทั้งแบบก่อนงอกและภายหลังงอก

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  มากกว่า  8,000  มก./กก.  ทางผิวหนัง  (กระต่าย)  มากกว่า  10,000  มก./กก.  อาจทำให้ดวงตาระคายเคืองปานกลาง  แต่ผิวหนังจะไม่ระคายเคือง

วัชพืชที่กำจัดได้                    วัชพืชใบกว้างประเภทล้มลุกและหญ้าต่าง ๆ

พืชที่ใช้                                   ฝ้ายและอ้อย

สูตรผสม                                 50%  และ  80%  ดับบลิวพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  ฉีดพ่นควบคุมการงอกและกำจัดวัชพืชในระยะเริ่มงอก

การแก้พิษ                               ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ

ข้อควรรู้                                  - กำจัดวัชพืชยืนต้นไม่ได้

                                                - เมื่อใช้กำจัดวัชพืชในไร่ฝ้าย  ห้ามปลูกพืชอย่างอื่นภายหลังปลูกฝ้ายในปีเดียวกัน

                                                - พืชที่อ่อนแอต่อสารกำจัดวัชพืชนี้  ได้แก่  ถั่วเหลือง  มะเขือเทศ  พืชตระกูลถั่วและแตง

                                                - อย่าใช้เกินกว่า  3  ครั้งใน  1  ปี  บนพื้นที่เดียวกัน

                                                - เมื่อใช้กับฝ้าย  อย่าใช้ร่วมกับสารกำจัดแมลงประเภทดูดซึม

                                                - ให้ผลในการควบคุมวัชพืชได้ประมาณ  6-8  สัปดาห์

 

ฟลูโรซี่เพอร์

(fluroxypyr)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  pyridine

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  มากกว่า  5,000  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  5,000  มก./กก.

วัชพืชที่กำจัดได้                    วัชพืชใบกว้างและวัชพืชยืนต้นที่มีรากหยั่งลึก

พืชที่ใช้                                   ใช้กำจัดวัชพืชในนาข้าว  ในสวนผลไม้  องุ่นและทุ่งหญ้าและเลี้ยงสัตว์

สูตรผสม                                 20%  อีซี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้ตามคำแนะนำบนฉลาก

การแก้พิษ                               ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ

 

ฟอร์มีซาเฟน

(formesafen)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  nitro  compound : bridged  diphenyl , trifluoromethyl  กำจัดวัชพืชแบบภายหลังงอก

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  1,250  มก./กก.  ทางผิวหนัง  (กระต่าย)  มากกว่า  1,000  มก./กก.

วัชพืชที่กำจัดได้                    หญ้าตีนตุ๊กแก  หญ้าลิ้นงู  กกทราย  ปอป่าน  สาบแร้งสาบกา  กะเม็ง  บัวบก  หญ้าขาวนก  หญ้านกสีชมพู  ผักโขมหนาม  ผักโขมทราย  ผักโขมหินและผักโขมอื่น ๆ

พืชที่ใช้                                   ถั่วเหลือง  กระเทียม

สูตรผสม                                 25%  เอสซี

อัตราใช้และวิธีใช้                  โดยทั่วไปใช้อัตรา  240  ซีซี  ผสมน้ำแล้วฉีดพ่นให้ทั่วพื้นที่  1  ไร่  หรือจะใช้อัตรา  60  ซีซี  ผสมกับน้ำ  20  ลิตร  ฉีดพ่นก็ได้  ควรใช้ในระยะที่วัชพืชมีความสูง  1-3  นิ้ว

การแก้พิษ                               ถ้าถูกผิวหนังให้ล้างด้วยน้ำกับสบู่มาก ๆ  ถ้าเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดนาน ๆ  ถ้าเข้าปาก  ห้ามทำให้คนไข้อาเจียน  ให้รีบนำส่งแพทย์  ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ

ข้อควรรู้                                  - กำจัดวัชพืชพวกหญ้าไม่ได้

 

โฟซามีน-แอมโมเนียม

(fosamine-ammonium)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  carbamate  กำจัดวัชพืชแบบภายหลังงอกและควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืช  โดยซึมผ่านทางใบไปสู่ลำต้น  ไม่เคลื่อนย้ายและออกฤทธิ์เฉพาะจุดที่ถูกฉีดพ่น

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  24,200  มก./กก.  (41.5%)  ทางผิวหนัง  มากกว่า  1,683  มก./กก.

วัชพืชที่กำจัดได้                    วัชพืชที่เป็นต้นไม้ทรงพุ่ม  เช่น  ไมยราบยักษ์

พืชที่ใช้                                   ใช้กำจัดวัชพืชในพื้นที่ที่ไม่มีการเพาะปลูก  ตามทุ่งเลี้ยงสัตว์  ตามไหล่ถนน  ทางรถไฟ  ริมคลองชลประทาน

สูตรผสม                                 48%  เอสแอล

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  ผสมน้ำแล้วฉีดพ่นที่ใบและต้นวัชพืช  พืชจะหยุดการเจริญเติบโตและตายในที่สุด

การแก้พิษ                               ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ

ข้อควรรู้                                  - ห้ามใช้กับพืชที่เป็นอาหาร

                                                - ถ้ามีฝนตกภายใน  24  ชั่วโมงหลังจากใช้  ประสิทธิภาพจะลดลง

                                                - ปลอดภัยต่อปลาและสัตว์ป่า

                                                - ไม่ได้ผลเมื่อใช้ฉีดพ่นที่ดิน

 

กลูโฟซิเนท - แอมโมเนียม

(glufosinate - ammonium)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  organophosphorous  ประเภทไม่เจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชแบบภายหลังงอกโดยทางสัมผัสและมีฤทธิ์ในทางดูดซึม

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  1,625  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  2,000  มก./กก.

วัชพืชที่กำจัดได้                    วัชพืชล้มลุกและยืนต้นทั่วไป  รวมทั้งวัชพืชตระกูลหญ้า

พืชที่ใช้                                   สวนผลไม้  สวนองุ่น  สวนผัก  สวนยางพาราและปาล์มน้ำมัน

สูตรผสม                                 18%  และ  20%  เอสแอล

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  โดยฉีดพ่นที่ใบและส่วนที่กำลังเจริญเติบโตโดยตรง

การแก้พิษ                               ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ

ข้อควรรู้                                  - อย่าใช้  ถ้าคาดว่าจะมีฝนตกภายใน  6  ชั่วโมง

                                                - ในสภาพที่มีอากาศร้อน  กลูโฟซิเนทจะออกฤทธิ์ได้มากกว่า

                                                - ในการกำจัดวัชพืชใบกว้าง  ควรใช้ในระยะเริ่มเจริญเติบโต  สำหรับหญ้า  ควรใช้กำจัดในระยะเริ่มแตกหน่อ

                                                - ไม่มีพิษต่อปลา

                                                - วัชพืชจะแสดงอาการตายภายใน  2-5  วัน

                                                - กำจัดวัชพืชใบกว้างได้ดีกว่าใบแคบ

                                                - ออกฤทธิ์ได้รวดเร็วกว่า  ไกลโฟเสท  แต่ช้ากว่า  พาราคว๊อท

 

ไกลโฟเสท

(glyphosate)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  organophosphorous  ประเภทไม่เจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชแบบภายหลังงอก  ออกฤทธิ์โดยทางดูดซึมและเคลื่อนย้ายในต้นพืช

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  4,320  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  5,000  มก./กก.  อาจทำให้ดวงตาและผิวหนังระคายเคือง

วัชพืชที่กำจัดได้                    หญ้าคา  หญ้าแห้วหมู  หญ้าขน  หญ้าชันอากาศ  หญ้าตีนนก  หญ้าปากควาย  หญ้าปล้อง  หญ้าใบไผ่  หญ้าลูกเห็บ  สาปแร้งสาปกา  ผักตบชวา  ไมยราบยักษ์  วัชพืชใบกว้างอื่น ๆ  และใบแคบทั่วไปทั้งประเภทล้มลุกและยืนต้น

พืชที่ใช้                                   ยางพารา  ปาล์มน้ำมัน  สวนผลไม้  และพื้นที่ไม่ได้ทำการเกษตรทั่วไป

สูตรผสม                                 10% , 15% , 16% , 41%  และ  48%  เอสแอล

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  ผสมกับน้ำสะอาดฉีดพ่นที่ใบพืชและต้นพืชโดยตรง  ศึกษารายละเอียดการใช้เพิ่มเติมจากฉลากก่อนใช้

อาการเกิดพิษ                          ถ้าถูกผิวหนังและดวงตา  อาจทำให้เกิดอาการระคายเคือง  ถ้ากินเข้าไปจำนวนมาก ๆ  จะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้  อาเจียน  ท้องเสีย

การแก้พิษ                               ถ้าเกิดพิษที่ผิวหนังหรือดวงตา  ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก ๆ  ถ้ากินเข้าไปควรล้างท้องคนไข้ตามวิธีทางการแพทย์  ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ

ข้อควรรู้                                  - ภายหลังจากใช้  6  ชม.  ถ้ามีฝนตกลงมา  จะทำให้ประสิทธิภาพลดลง

                                                - อย่าใช้น้ำสกปรกผสมฉีดพ่น  เพราะจะทำให้ไม่มีประสิทธิภาพ

                                                - ผลการกำจัดวัชพืชจะน้อยลง  ถ้าใบพืชที่ฉีดพ่นนั้นปกคลุมด้วยฝุ่นละออง

                                                - การเริ่มต้นออกฤทธิ์จะเป็นไปอย่างช้า ๆ  ภายหลังจากใช้  จะสังเกตเห็นได้หลังจากหลายวันผ่านไปแล้ว

 

ฮาโลซี่ฟอพ - เอ็ทธอกซี่เอ็ทธิล

(haloxyfop - ethoxyethyl)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  pyridine : phenoxy : trifluoromethyl  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชได้ทั้งแบบก่อนงอกและภายหลังงอก  ดูดซึมผ่านทางใบและรากเข้าสู่ลำต้น

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  518-531  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  5,000  มก./กก.

วัชพืชที่กำจัดได้                    วัชพืชตระกูลหญ้าทั้งประเภทล้มลุกและยืนต้น

พืชที่ใช้                                   ใช้กำจัดวัชพืชในไร่ปลูกพืชทั่วไป

สูตรผสม                                 12.5%  อีซี

การแก้พิษ                               ยาแก้พิษโดยเฉพาะยังไม่เป็นที่ทราบกัน  รักษาตามอาการ

 

ฮาโลซี่ฟอพ - เม็ทธิล

(haloxyfop - methyl)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืชประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชแบบภายหลังงอก  ออกฤทธิ์ดูดซึมและเคลื่อนย้ายไปทั่วทุกส่วนของวัชพืช

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนูตัวผู้)  2,398  มก./กก.  (หนูตัวเมีย)  2,179  มก./กก.  ทางผิวหนัง  (กระต่าย)  3,536  มก./กก.

วัชพืชที่กำจัดได้                    วัชพืชใบแคบพวกหญ้าต่าง ๆ  ทั้งชนิดล้มลุกและยืนต้น  เช่น  หญ้าแพรก หญ้านกสีชมพู  หญ้าตีนติด หญ้าตีนกา หญ้าไข่แมงดา หญ้าปากควาย หญ้าตีนนก หญ้าขจรจบและหญ้าดอกขาว

พืชที่ใช้                                   ใช้กำจัดวัชพืชในแปลงปลูกพืชใบกว้างทั่วไป

สูตรผสม                                 25.5%  อีซี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตรา  20  ซีซี  ผสมกับน้ำ  20  ลิตร  ฉีดพ่นที่วัชพืชโดยตรง  ให้ทั่วพื้นที่ปลูก

อาการเกิดพิษ                          อาจทำให้ผิวหนังและดวงตาเกิดอาการระคายเคือง

การแก้พิษ                               ถ้าเกิดพิษที่ผิวหนังหรือดวงตา  ให้ล้างด้วยน้ำจำนวนมาก ๆ  ถ้ากลืนกินเข้าไปควรทำให้คนไข้อาเจียนทันที  รักษาตามอาการ

 

เฮ็กซาซิโนน

(hexazinone)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  triazine  ประเภทไม่เจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชได้ทั้งแบบก่อนงอกและภายหลังงอก  ซึมผ่านเข้าลำต้นได้ทั้งทางใบและราก

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  1,690  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  5,278  มก./กก.  ทำให้ดวงตาระคายเคือง

วัชพืชที่กำจัดได้                    วัชพืชใบแคบ  เช่น  หญ้าข้าวนก  หญ้าตีนนก  หญ้าหางหมา  หญ้าตีนติด  หญ้าพง  หญ้าชันอากาศ  หญ้าดอกขาว  หญ้าแพรก  หญ้าโขย่ง  วัชพืชใบกว้าง  เช่น  ผักโขม  ผักเบี้ยและวัชพืชอื่น ๆ  ทั้งประเภทล้มลุกและยืนต้น

พืชที่ใช้                                   ใช้กำจัดวัชพืชในไร่อ้อย  และสัปปะรด

สูตรผสม                                 90%  เอสพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตรา  135-180  กรัมผสมกับน้ำ  20  ลิตร  ฉีดพ่นที่ใบและต้นวัชพืชโดยตรงให้ทั่วพื้นที่ 1 ไร่ 

การแก้พิษ                               ถ้าเกิดพิษที่ผิวหนัง  ให้ล้างด้วยน้ำกับสบู่มาก ๆ  ถ้าเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดนาน ๆ  ถ้ากลืนกินเข้าไป  ทำให้คนไข้อาเจียนด้วยการล้วงคอหรือให้ดื่มน้ำเกลืออุ่น  แล้วรักษาตามอาการ  ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ

ข้อควรรู้                                  - ควรใช้ในขณะที่วัชพืชกำลังเจริญเติบโตหรือสูงอย่างน้อย  2  นิ้ว

                                                - อย่าให้รากของพืชที่ปลูกถูกกับสารกำจัดวัชพืชชนิดนี้

                                                - อย่าให้ละอองปลิวไปถูกกับพืชที่ปลูก

                                                - ให้ผลดีในการกำจัดวัชพืชประเภทไม้พุ่มและไม้ยืนต้น

                                                - ประสิทธิภาพในการกำจัดจะมากขึ้นตามสภาพอุณหภูมิที่สูงขึ้น

 

อิมาซาเพอร์

(imazapyr)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  imidazolinone  ประเภทไม่เจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชได้ทั้งแบบก่อนงอกและภายหลังงอก  ออกฤทธิ์ในทางดูดซึม  โดยผ่านทางใบและราก  สามารถเคลื่อนย้ายในต้นวัชพืชได้

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  มากกว่า  5,000  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  2,000  มก./กก.

วัชพืชที่กำจัดได้                    วัชพืชใบแคบพวกหญ้าและวัชพืชใบกว้างทั้งประเภทล้มลุกและยืนต้น  รวมทั้งไม้พุ่ม  และไม้ผลัดใบทุกชนิด

พืชที่ใช้                                   ใช้กำจัดวัชพืชในพื้นที่ไม่มีการเพาะปลูก

สูตรผสม                                 10%  เอสแอล

การแก้พิษ                               ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ

 

อิมาเซ็ทธาเพอร์

(imazethapyr)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  imidazolinone  กำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกและภายหลังงอก

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก (หนู)มากกว่า  5,000  มก./กก.  ทางผิวหนัง มากกว่า  2,000  มก./กก.

วัชพืชที่กำจัดได้                    วัชพืชใบกว้างและหญ้าต่าง ๆ  ทั้งประเภทล้มลุกและยืนต้น

พืชที่ใช้                                   ถั่วเหลือง

สูตรผสม                                 50%  อีซี  ,  5.3%  เอเอส

 

ไออ๊อกซีนิล

(ioxynil)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  nitrile  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชแบบภายหลังงอก  ออกฤทธิ์ในทางสัมผัสและดูดซึมได้ทางใบ

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  110  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  2,000  มก./กก.

วัชพืชที่กำจัดได้                    วัชพืชใบกว้างประเภทล้มลุก  โดยกำจัดในระยะเริ่มงอก

พืชที่ใช้                                   กำจัดวัชพืชในนาข้าว  ในไร่ข้าวโพด  ข้าวฟ่างและธัญพืชอื่น ๆ

การแก้พิษ                               ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ

 

ไอโซโปรทูรอน

(isoproturon)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  urea  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชได้ทั้งแบบก่อนงอกและภายหลังงอก  ออกฤทธิ์โดยการดูดซึมผ่านทางใบและราก

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  1,800  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  2,000  มก./กก.

วัชพืชที่กำจัดได้                    วัชพืชใบแคบพวกหญ้าล้มลุกและวัชพืชใบกว้างล้มลุกบางชนิด

พืชที่ใช้                                   กำจัดวัชพืชในไร่ปลูกธัญพืช  เช่น  ข้าวสาลี  ข้าวบาเลย์  ข้าวไรย์  รวมทั้งอ้อยและถั่วลิสง

สูตรผสม                                 50%  ดับบลิวพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้ตามคำแนะนำบนฉลาก 

การแก้พิษ                               ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ

 

แล็คโตเฟน

(lactofen)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  diphenyl  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชใบกว้างแบบภายหลังงอกและก่อนงอกได้เล็กน้อย

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  2,533  มก./กก.  ทางผิวหนัง  (กระต่าย)  มากกว่า  2,000  มก./กก.  อาจทำให้ดวงตาและผิวหนังระคายเคือง

วัชพืชที่กำจัดได้                    ผักเสี้ยนผี  ผักเบี้ยหิน  โทงเทง  กะเมง  ปอวัชพืช  ฝักยาว  และวัชพืชใบกว้างทั่วไป

พืชที่ใช้                                   ถั่วลิสง  ถั่วเหลือง  ถั่วเขียว  ข้าว  ข้าวโพด  ฝ้าย  มันฝรั่ง

สูตรผสม                                 24%  อีซี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตรา  60-80  ลบ.ซม.ต่อไร่  หรือ  15-20  ลบ.ซม.ต่อน้ำ  20  ลิตร  ฉีดพ่นที่ต้นวัชพืช

การแก้พิษ                               ถ้าเกิดพิษที่ผิวหนังให้ล้างน้ำกับสบู่มาก ๆ  ถ้าเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำนาน  15  นาที  หากกลืนกินเข้าไปและยังมีสติอยู่  ให้ผู้ป่วยดื่มนมหรือไข่ขาวหรือน้ำจำนวนมาก ๆ  ห้ามทำให้อาเจียน  และห้ามให้อาหารหรือเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ผสม  นำผู้ป่วยส่งแพทย์ต่อไป

 

ลีนาซิล

(lenacil)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  uracil  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชแบบก่อนปลูกหรือก่อนงอก

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  11,000  มก./กก.

วัชพืชที่กำจัดได้                    กำจัดวัชพืชใบกว้าง

พืชที่ใช้                                   ธัญพืช  สตรอเบอร์รี่และไม้ประดับ

สูตรผสม                                 80%  ดับบลิวพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  ถ้าต้องการกำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกหรือคุมวัชพืช  ให้ฉีดพ่นหน้าดินทันทีภายหลังจากปลูกเสร็จ  ถ้าใช้แบบก่อนปลูกให้ใช้คลุกกับดินลึกจากหน้าดิน  2  นิ้ว

 

ลินูรอน

(linuron)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  urea  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชได้ทั้งแบบก่อนงอกและหลังงอก

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  4,000  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  5,000  มก./กก.  อาจทำให้ดวงตา  จมูก  คอและผิวหนัง  เกิดอาการระคายเคือง

วัชพืชที่กำจัดได้                    วัชพืชใบกว้างและหญ้าต่าง ๆ  ที่เป็นประเภทล้มลุก  และกล้าของวัชพืชยืนต้นบางชนิด

พืชที่ใช้                                   ข้าวโพด  ถั่วเหลือง  ข้าวฟ่าง  แอสพารากัส  ฝ้าย  มันฝรั่งและองุ่น

สูตรผสม                                 50%  ดับบลิวพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก

การแก้พิษ                               ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ

ข้อควรรู้                                  - ห้ามปลูกพืชอื่นภายใน  4  เดือน  หลังจากใช้

                                                - ห้ามฉีดพ่นบนยอดข้าวโพดโดยตรง

 

เอ็มซีพีเอ

(MCPA)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดพืช  phenoxy  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชแบบภายหลังงอก  ออกฤทธิ์ในทางดูดซึมและเคลื่อนย้ายในต้นพืช

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  700  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  1,000  มก./กก.  อาจทำให้ดวงตาและผิวหนังระคายเคือง

วัชพืชที่กำจัดได้                    กำจัดวัชพืชใบกว้างทั้งประเภทล้มลุกและยืนต้น  รวมทั้งวัชพืชใบกว้างที่เจริญเติบโตได้ในน้ำ

พืชที่ใช้                                   กำจัดวัชพืชในนาข้าว  ข้าวสาลี  ข้าวบาเลย์  ในไร่ถั่วเขียวและทุ่งหญ้า  เลี้ยงสัตว์

สูตรผสม                                 40%  อีซี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้ตามคำแนะนำบนฉลาก

 

มีโคพรอพ-พี

(mecoprop-P)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  phenoxy  ประเภทเจาะจงพืช  ออกฤทธิ์ในทางดูดซึม  กำจัดวัชพืชแบบภายหลังงอก

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  930  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  900  มก./กก.

วัชพืชที่กำจัดได้                    วัชพืชใบกว้าง

พืชที่ใช้                                   กำจัดวัชพืชในสนามหญ้าและในไร่ปลูกธัญพืช

สูตรผสม                                 50%  อีซี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  ในระยะที่วัชพืชกำลังเจริญเติบโต

การแก้พิษ                               ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ

ข้อควรรู้                                  - อย่าใช้ในสภาพอากาศที่มีความร้อนหรือเปียกชื้นสูง

                                                - อาจใช้ผสมกับ  2-4-ดี  เพื่อเพิ่มขอบเขตการกำจัดวัชพืชให้มากยิ่งขึ้น

                                                - ออกฤทธิ์ช้า  อาจใช้เวลา  3-4  สัปดาห์  จึงจะเห็นผล

                                                - มีประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชใบกว้างเท่านั้น

 

เมตาซาคลอร์

(metazachlor)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  acetanilide  กำจัดวัชพืชแบบก่อนงอก

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  2,150  มก./กก.

วัชพืชที่กำจัดได้                    วัชพืชใบกว้างและวัชพืชใบแคบล้มลุก

พืชที่ใช้                                   ถั่วเหลือง  ยาสูบ  ถั่วลิสง  มันฝรั่ง

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้ตามคำแนะนำบนฉลาก  โดยใช้คุมวัชพืชก่อนงอก  ฝนและความชื้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดให้สูงขึ้น

ข้อควรรู้                                  - สารกำจัดวัชพืชนี้กำลังอยู่ในระหว่างการทดลอง

                                                - ไม่กำจัดวัชพืชใบแคบประเภทยืนต้น

 

เมธาเบ็นซ์ไธอายูรอน

(methabenzthiauron)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  urea  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกและภายหลังงอก

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู) มากกว่า  2,500  มก./กก. ทางผิวหนัง มากกว่า  500  มก./กก.

วัชพืชที่กำจัดได้                    กำจัดวัชพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่  และวัชพืชพวกหญ้า

พืชที่ใช้                                   ถั่ว  กระเทียม  มันฝรั่งและหอม

สูตรผสม                                 อยู่ในรูปผงผสมน้ำ  (ดับบลิวพี)

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้ตามคำแนะนำบนฉลาก

ข้อควรรู้                                  - ไม่เป็นพิษต่อผึ้งและปลา

                                                - อย่าใช้ผสมกับยูเรียและปุ๋ยน้ำอย่างอื่น

                                                - ขณะที่ใช้ดินควรมีความชื้น

                                                - ภายหลังจากใช้  14-20  วัน  วัชพืชจึงจะตาย

                                                - ไม่กำจัดวัชพืชที่ขยายพันธุ์ด้วยราก

 

เมโตลาคลอร์

(metolachlor)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  acetanilide  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชแบบก่อนงอก

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  2,780  มก./กก.  ทางผิวหนัง  3,100  มก./กก.  อาจทำให้ดวงตาและผิวหนังระคายเคือง

วัชพืชที่กำจัดได้                    วัชพืชใบแคบหรือหญ้าล้มลุกและวัชพืชใบกว้างบางชนิด

พืชที่ใช้                                   ข้าวโพด  ถั่วเหลือง  ฝ้าย  กะหล่ำปลี  หอม  กระเทียม  ข้าวฟ่าง  ทานตะวัน  มะเขือเทศ  ปอ  มันฝรั่งและพืชที่ไม่ได้ทำการเพาะปลูก

สูตรผสม                                 40%  อีซี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตราตามคำแนะนำบนฉลาก  ได้ทั้งก่อนปลูกและก่อนงอก

การแก้พิษ                               ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ

ข้อควรรู้                                  - เป็นพิษกับปลา

 

เมทริบูซิน

(metribuzin)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  triazine  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชแบบก่อนงอก  และภายหลังงอก

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  2,200  มก./กก.  ทางผิวหนัง  มากกว่า  20,000  มก./กก.

วัชพืชที่กำจัดได้                    กกต่าง ๆ  หญ้าตีนนก  หญ้าตีนกา  หญ้านกสีชมพู  หญ้าปากควาย  หญ้ารังนก  ผักปราบ  ผักเบี้ยหิน  ผักโขมหนาม  โคกกระสุน  หญ้าและวัชพืชใบกว้างประเภทล้มลุกอื่น ๆ

พืชที่ใช้                                   ถั่วเหลือง  มะเขือเทศ  อ้อย  กาแฟ  ชา  ข้าวโพด  แอสพารากัส  ข้าวสาลี  ข้าวบาเลย์  มันฝรั่ง  และสัปปะรด

สูตรผสม                                 70%  ดับบลิวพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตรา  80-120  กรัม  ผสมกับน้ำ  40-60  ลิตร/ไร่  ฉีดพ่นหน้าดินทันทีที่ปลูกพืชเสร็จ  ในขณะฉีดพ่นดินควรมีความชื้นและวัชพืชยังไม่ทันงอก  ก่อนใช้ควรศึกษารายละเอียดจากฉลากเพิ่มเติม

อาการเกิดพิษ                          ผู้ได้รับพิษจะมีอาการหายใจขัด  เวียนศีรษะ  อ่อนเพลีย  คลื่นไส้  อาเจียน  ปวดเกร็งในช่องท้อง

การแก้พิษ                               ถ้าเกิดพิษที่ผิวหนัง  ให้ล้างด้วยน้ำกับสบู่  ถ้าเข้าตาให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ  ครั้ง  ถ้ากินเข้าไป  ให้ล้างท้องคนไข้  แล้วรักษาตามอาการ  ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ

ข้อควรรู้                                  - อย่าใช้กับดินทรายหรือดินร่วนปนทรายที่มีอินทรียวัตถุต่ำกว่า  2%

                                                - พืชที่อ่อนแอต่อสารนี้  คือ  พืชตระกูลกะหล่ำปลี  แตงกวา  สตรอเบอร์รี่  ทานตะวันและยาสูบ

                                                - อย่าปลูกพืชอื่นนอกจากพืชแนะนำในพื้นที่ ๆ ฉีดพ่นสารนี้แล้วอย่างน้อยเป็นเวลา  4  เดือน

                                                - ดินที่มีอินทรียวัตถุสูง  ให้ใช้อัตราเพิ่มขึ้น

                                                - ควบคุมวัชพืชได้นาน  3-4  เดือน

                                                - อาจใช้ผสมกับสารกำจัดวัชพืชอย่างอื่นได้

 

เม็ทซัลฟูรอน - เม็ทธิล

(metsulfuron-methyl)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  urea , triazine  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกและภายหลังงอก  ออกฤทธิ์ด้วยการเข้าไปยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์  และการเจริญเติบโตของวัชพืช

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก (หนู)มากกว่า  5,000  มก./กก. ทางผิวหนัง  มากกว่า  2,000  มก./กก.

วัชพืชที่กำจัดได้                    สาบเสือ  มังเคร่  ผกากรอง  ไม้พุ่มและวัชพืชใบกว้างยืนต้นอื่น ๆ

พืชที่ใช้                                   ข้าวสาลี  ข้าวบาเลย์  ข้าวโอ๊ตและกำจัดวัชพืชตามบริเวณพื้นที่ไม่ได้ทำการเพาะปลูก  ริมทางรถไฟ  ถนนหลวง  ริมคลองชลประทาน  สนามบิน  ในป่าและพื้นที่อุตสาหกรรม

สูตรผสม                                 20%  ดีเอฟ  และ  60%  ดีเอฟ

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้ตามคำแนะนำบนฉลาก

อาการเกิดพิษ                          อาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองเมื่อเข้าตา  จมูก  คอหรือเมื่อถูกผิวหนัง

การแก้พิษ                               ถ้าเข้าตา  ให้ล้างตาด้วยน้ำสะอาดจำนวนมาก ๆ  หลายครั้ง  ถ้ากินเข้าไปให้คนไข้ดื่มน้ำแล้วทำให้อาเจียนด้วยการล้วงคอ  แล้วนำส่งแพทย์  ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ

 

โมลิเนท

(molinate)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  thiocarbamate : azipine  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกและภายหลังงอก  ออกฤทธิ์ในทางดูดซึมโดยผ่านทางรากได้อย่างรวดเร็ว

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  720  มก./กก.  (หนู)  ทางผิวหนัง  (กระต่าย)  3,536  มก./กก.

วัชพืชที่กำจัดได้                    วัชพืชใบกว้างและหญ้าต่าง ๆ

พืชที่ใช้                                   ข้าว

สูตรผสม                                 10%  จี

 

เอ็มเอสเอ็มเอ

(MSMA)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  organoarsenic  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกและภายหลังงอก  ออกฤทธิ์ในทางสัมผัสและดูดซึมเข้าไปในต้นพืช

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  700  มก./กก.  ทำให้ผิวหนังและดวงตาระคายเคืองเล็กน้อย

วัชพืชที่กำจัดได้                    หญ้าตีนนก  หญ้าปากควาย  หญ้าขน  หญ้ามาเลย์เซีย  หญ้าปล้อง  หญ้าตีนติด  หญ้ารังนก  หญ้าดอกขาว  หญ้าใบใหญ่  สาบเสือ  สาบแร้งสาบกา  หญ้ายาง  ไมยราบ  สะอึก  วัชพืชใบแคบและใบกว้างอื่น ๆ

พืชที่ใช้                                   ยางพารา  ปาล์ม  สวนผลไม้ยืนต้น

สูตรผสม                                 66%  แอล

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้อัตรา  600-800  ซีซี  ผสมกับน้ำ  ฉีดพ่นให้ได้พื้นที่  1  ไร่

อาการเกิดพิษ                          ถ้ากลืนกินเข้าไปจะแสบร้อนลำคอ  ลมหายใจจะมีกลิ่นคล้ายกระเทียม  ปวดศีรษะ  อาเจียน  ท้องเสียและมึนงง

การแก้พิษ                               ถ้ากลืนกินเข้าไป  ให้รีบล้างท้องด้วยน้ำจำนวนมาก ๆ  แล้วให้กินถ่านยาพวกซาลีนคาธาลิค  เช่น  โซเดียม  ซัลเฟท  ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ

 

นาโปรพาไมด์

(napropamide)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  anilide  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชแบบก่อนงอก  ออกฤทธิ์ในทางดูดซึม  ยับยั้งการงอกของราก

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  มากกว่า  5,000  มก./กก.  (10%  จี)

วัชพืชที่กำจัดได้                    วัชพืชใบกว้างประเภทล้มลุกและวัชพืชใบแคบพวกกก

พืชที่ใช้                                   ใช้กำจัดวัชพืชในสวนองุ่น  แปลงกล้ายาสูบ  พริกไทย  มะเขือเทศ  มะเขือ  แอสพารากัสและส้ม

สูตรผสม                                 10%  จี  และ  50%  ดับบลิวพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้ตามคำแนะนำบนฉลาก

การแก้พิษ                               ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ

ข้อควรรู้                                  - เป็นพิษต่อปลา

 

แนพทาแลม

(naptalam)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  phthalic-acid  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชแบบก่อนงอก  โดยยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืช

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก  (หนู)  1,770  มก./กก.  ทำให้ดวงตาระคายเคือง

วัชพืชที่กำจัดได้                    วัชพืชใบกว้างและหญ้าต่าง ๆ

พืชที่ใช้                                   ถั่วเหลือง  ถั่วลิสง  องุ่น  แคนตาลูป  แตงกวาและแตงโม

สูตรผสม                                 23%  อีซี  ,  50%  ดับบลิวพี  และ  10%  จี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้ตามอัตราและปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลาก

ข้อควรรู้                                  - ไม่กำจัดวัชพืชที่งอกแล้ว

                                                - มะเขือเทศและผักกาดหอม  อ่อนแอต่อสารกำจัดวัชพืชนี้มาก

                                                - ห้ามใช้กับถั่วเหลืองที่งอกแล้ว

                                                - มีประสิทธิภาพอยู่ได้นาน  3-8  สัปดาห์  และจะสลายตัวหมดภายใน  6-8  สัปดาห์

                                                - อาจผสมใช้ร่วมกับสารกำจัดวัชพืชอย่างอื่นได้

 

ไนตราลิน

(nitralin)

การออกฤทธิ์                          เป็นสารกำจัดวัชพืช  nitro  compound  ประเภทเจาะจงพืช  กำจัดวัชพืชแบบก่อนงอก

ความเป็นพิษ                          มีพิษเฉียบพลันทางปาก (หนู)มากกว่า  2,000  มก./กก. ทางผิวหนัง  มากกว่า  2,000  มก./กก.

วัชพืชที่กำจัดได้                    วัชพืชใบแคบพวกหญ้าล้มลุกและวัชพืชใบกว้าง

พืชที่ใช้                                   ฝ้าย  ถั่วเหลือง  ถั่วเขียว  ถั่วแขก  ถั่วลิสง  และยาสูบ

สูตรผสม                                 50%  ดับบลิวพี

อัตราใช้และวิธีใช้                  ใช้ตามคำแนะนำบนฉลาก

การแก้พิษ                               ไม่มียาแก้พิษโดยเฉพาะ  รักษาตามอาการ

ข้อควรรู้                                  ปัจจุบัน  ไม่มีจำหน่ายในประเทศ