เมนูหลัก
 Facebook สมาชิก

สินค้ามาใหม่

แมกนีเซียมคีเลท

แมกนีเซียมคีเลท

อาหารรอง "แมกนีเซียมชนิดเข้มข้นพิเศษ “แมกซ์” สูตรเร่งใบเขียว เพิ่มการสังเคราะห์แสง คุณสมบัติ : เป็นธาตุอาหารรองในรูปคีเลท ใช้ฉีดพ่นได้ทุกช่วงของพืช ช่วยเพิ่มการสังเคราะห์แสงของใบพืช เร่งใบเขียว บำรุงต้น

กลุ่มบริษัทภควัต
ลดต้นทุนกว่า 50% เพิ่มคุณภาพ และปริมาณผลผลิต
ลดต้นทุนกว่า 50% เพิ่มคุณภาพ และปริมาณผลผลิต
ลดต้นทุนกว่า 50% เพิ่มคุณภาพ และปริมาณผลผลิต

เทคนิคการปลูก(ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต)

ถาม-ตอบ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไบโอเฟอร์ทิล

ถาม-ตอบ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไบโอเฟอร์ทิล

ถาม-ตอบ คุณสมบัติพิเศษและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ไบโอเฟอร์ทิล และ ยักษ์เขียว เกรด AAA (ข้อมูลจากเพื่อนเกษตรกรผู้ใช้นานกว่า 9 ปี) ถึงคุณสมบัติพิเศษ ในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตในพืชเกษตรทุกชนิด

ดูรายละเอียด »

การวางแผนก่อนการทำการเกษตร(ปลูกไม้ผล,ไม้ยืนต้น,ฯลฯ)

การวางแผนก่อนการทำการเกษตร(ปลูกไม้ผล,ไม้ยืนต้น,ฯลฯ)

ขั้นตอนการวางแผนก่อนการเพาะปลูก,การเลือกพื้นที่,สภาพอากาศ,วางแผนการใช้ที่ดิน,แรงงาน,การขนส่ง,การตลาด,ฯลฯ

ดูรายละเอียด »

เทคนิคการปลูกส้มโอ

เทคนิคการปลูกส้มโอ

เทคนิคการปลูก,ดูแลรักษา ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตในสวนส้มโอ

ดูรายละเอียด »

เทคนิคการปลูกองุ่น

เทคนิคการปลูกองุ่น

เทคนิคการปลูกองุ่นตั้งแต่เริ่มปลูก,การตัดแต่ง,พรุนกิ่ง,เก็บเกี่ยว และการดูแลป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูขององุ่นและโรคเชื้อราในองุ่นในแปลงของเกษตรกร

ดูรายละเอียด »

เทคนิคการปลูกส้ม

เทคนิคการปลูกส้ม

เทคนิคการปลูก ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต การทำรุ่นในสวนส้ม

ดูรายละเอียด »

เทคนิคการปลูกลำไย

เทคนิคการปลูกลำไย

เทคนิคการปลูกและดูแลรักษาผลผลิตลำไย ตั้งแต่เริ่มปลูก,ทำผลผลิต(ราดสาร),จนถึงการเก็บเกี่ยว

ดูรายละเอียด »

เทคนิคการปลูกลองกอง

เทคนิคการปลูกลองกอง

เทคนิคปลูก ดูแลตัดแต่งกิ่ง กระตุ้นดอก ใส่ปุ๋ย สำหรับลองกอง และการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต

ดูรายละเอียด »

เทคนิคการปลูกยางพารา

เทคนิคการปลูกยางพารา

เทคนิคการดูแลรักษายางพาราเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด : การเพิ่มผลผลิตน้ำยาง,ยืดอายุการให้ผลผลิต(น้ำยาง),เพิ่มคุณภาพน้ำยาง,โดยการลดต้นทุนด้วยเทคนิคง่าย ๆ,การดูแลป้องกันโรคและแมลงในยางพารา

ดูรายละเอียด »

เทคนิคการปลูกมะม่วง

เทคนิคการปลูกมะม่วง

เทคนิคการทำมะม่วงทั้งในและนอกฤดู แบบต้นทุนต่ำ ให้ผลผลิตมาก และการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช

ดูรายละเอียด »

เทคนิคการปลูกมะปราง,มะยงชิด

เทคนิคการปลูกมะปราง,มะยงชิด

เทคนิคการปลูกมะปราง,มะยงชิด และตัวอย่างเกษตรกรที่ใช้ผลิตภัณฑ์ภควัตเืพื่อนเกษตรกับงานอดิเรกในการดูแลสวนมะปราง,มะยงชิด

ดูรายละเอียด »

เทคนิคการปลูกมะเขือเทศ

เทคนิคการปลูกมะเขือเทศ

การดูแลเพิ่มผลผลิตในมะเขือเทศ ตั้งแต่การเตรียมดิน,ใส่ปุ๋ย,จัดการโรค,กำจัดแมลง,ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ด้วยสารอินทรีย์

ดูรายละเอียด »

เทคนิคการปลูกพริก

เทคนิคการปลูกพริก

การลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พริก ตั้งแต่การเตรียมดิน,การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว และการป้องกันโรคและแมลงศัตรูพริก

ดูรายละเอียด »

เทคนิคการปลูกฝรั่ง

เทคนิคการปลูกฝรั่ง

แผนการปฏิบัติงานเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ สำหรับสวนฝรั่งตั้งแต่การเริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว และวิธีการป้องกันกำจัดศัตรูืพืช (แมลงวันทอง,หนอน,เพลี้ย,ไส้เดือนฝอยรากปม)

ดูรายละเอียด »

เทคนิคการปลูกปาล์มน้ำมัน

เทคนิคการปลูกปาล์มน้ำมัน

เทคนิคการปลูก,ดูแลและการเก็บเกี่ยวในปาล์มน้ำมัน,การเลือกพันธุ์ปาล์ม,การอนุบาลปาล์มเล็ก,การเลือกใส่ปุ๋ย,โบรอนและเทคนิคอื่น ๆ

ดูรายละเอียด »

เทคนิคการปลูกน้อยหน่า

เทคนิคการปลูกน้อยหน่า

เทคนิคการปลูกน้อยหน่าตั้งแต่การปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว,การป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูน้อยหน่า

ดูรายละเอียด »

เทคนิคการดูแลสวนชมพู่

เทคนิคการดูแลสวนชมพู่

เทคนิคการดูแลสวนชมพู่

ดูรายละเอียด »

เทคนิคการปลูกข้าว

เทคนิคการปลูกข้าว

เทคนิคการปลูกข้าวแบบนาดำและแบบนาหว่าน ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว

ดูรายละเอียด »

เทคนิคการปลูกขนุน

เทคนิคการปลูกขนุน

เทคนิคการปลูกขนุน การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตขนุน (การเลือกพันธุ์,เตรียมดิน,ดูแลใส่ปุ๋ย,การตัดแต่งกิ่ง,การจัดการผลผลิต,ฯลฯ)

ดูรายละเอียด »

เทคนิคการปลูกแตงกวา

เทคนิคการปลูกแตงกวา

เทคนิคการปลูกและดูแลแตงกวา ตั้งแต่เริ่มปลูก จนถึงเก็บเกี่ยว

ดูรายละเอียด »

เทคนิคการปลูกแตงโม

เทคนิคการปลูกแตงโม

เทคนิคการปลูกแตงโม คุณสมบัติเด่นของแตงโมแต่ละพันธุ์ การปลูก การเตรียมดิน ดูแล ให้น้ำ ใส่ปุ๋ย การป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูของแตงโม

ดูรายละเอียด »